Z przymrużeniem oka: Jak znaleźć przodka w Internecie?, Małgorzata Nowaczyk
.: Data publikacji 25-Sty-2004 :: Odsłon: 31378 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Jak i kiedy można znaleźć przodka w internetowych bazach genealogicznych?

Spełnienie poniższych warunków gwarantuje znalezienie przodka w Internecie w XXI wieku:

  1. Przodek urodził się w czasach, kiedy dane o jego grupie społecznej były obowiązkowo spisywane w trwałej formie. Przykładowo: w XVIII wieku jeżeli chodzi o księgi parafialne kościoła rzymsko-katolickiego zapisujące dane o chłopach, po roku 1875 w byłym zaborze pruskim jeżeli chodzi o dane USC.
  2. Narodziny lub chrzciny przodka zostały odnotowane w odpowiednich księgach, podobnie ślub, zgon lub pogrzeb. Czytelnie.
  3. Księgi te przetrwały zawieruchy dziejowe - wielka niewiadoma jeżeli chodzi o dane z dawnych Kresów - do czasów, kiedy Mormoni zaczęli filmować polskie księgi (czyli do lat 60-tych ubiegłego wieku).
  4. Mormoni mieli do tych ksiąg dostęp (np. nie mieli dostępu do ksiąg polskich znajdujących się w archiwach zagranicznych).
  5. Księgi te należały do tych, które kierownictwo archiwum czy też muzeum pozwoliło fotografować.
  6. Ktoś zainteresowany genealogią pracujący nad wioską lub terenami, z których pochodził nasz przodek wynajął mikrofilm na którym znajdują się księgi z wpisem naszego przodka.
  7. Ktoś przeczytał dane dotyczące naszego przodka - bezbłędnie oraz zapisał je - bezbłędnie. Być może jest to daleki krewny lub powinowaty szukający właśnie naszego przodka lub wolontariusz przepisujący wszystkie dane dla danej wioski, miasteczka czy też z danej księgi.
  8. Ktoś umieścił te dane w Internecie - bezbłędnie.
  9. Dane te są w formie dostępnej wyszukiwarkom internetowym.
  10. Potrafimy szukać w Internecie :-).


Czyli w Internecie znajdziemy tylko i wyłącznie dane, które ktoś tam umieścił. Potrzebne do tego jest wiele szczęścia (patrz punkty 2-5). I nie zawsze dane te są wiarygodne (patrz punkty 7 i 8).

Jeżeli chodzi o dane pochodzące z innych źródeł (księgi sądowe, księgi ławnicze, księgi ziemskie) to pomijamy punkty 3 - 5 oraz zamieniamy czytanie mikrofilmów na czytanie oryginałów. W tym wypadku musi byś spełniony dodatkowy warunek - oryginały te są udostępnione genealogom amatorom.

Pewność w znalezieniu wiarygodnych danych o naszych przodkach w Internecie gwarantuje - nasze własne ich tam umieszczenie. Poprawne i bezbłędne. Zacznijmy więc to robić.Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Skarbnice wiedzy: Mormoni :: Powrót do spisu działów :.