Internetowe zasoby Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Małgorzata Nowaczyk
.: Data publikacji 25-Sty-2004 :: Odsłon: 75261 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Internetowe zasoby Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Dla większości polskich poszukiwaczy-genealogów FamilySearch(TM) oraz Family History Library Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest jednoznaczna z mikrofilmami polskich ksiąg cywilnych oraz parafialnych. I choć jest to rzeczywiście wspaniałe źródło (nie w sensie stricto genealogicznym) danych o dawnych pokoleniach, ten niesamowity w rozmiarze oraz rozmachu zbiór to zaledwie zalążek wkładu Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich do genealogii światowej.

Witryna FamilySearch.

Na stronie internetowej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich FamilySearch mamy dostęp do podstawowych baz internetowych Family History Library czyli Biblioteki Historii Rodziny. Bazy te są przeszukiwane przez wyszukiwarkę na głównej stronie Biblioteki (pod zakładką SEARCH).
Są to:
  1. International Genealogical Index (IGI)
  2. Ancestral File
  3. Pedigree Resource File.
Oprócz tych baz główna wyszukiwarka nazwisk w FamilySearch sprawdza listę zmarłych w USA według Social Security Index, spisy ludności Stanów Zjednoczonych z roku 1880, Wysp Brytyjskich z roku 1881, oraz Kanady z roku 1881, bazy danych cywilnych dla Meksyku i krajów skandynawskich oraz prywatne genealogiczne strony internetowe.

International Genealogical Index (IGI).

International Genealogical Index zawiera ponad 600 milionów wpisów (entries) (oraz 125 milionów w IGI Addendum). Każdy wpis to imię, nazwisko oraz data urodzin, ślubu lub śmierci. Jedna i ta sama osoba może figurować w IGI więcej niż raz; końcowa liczba zależy od tego ile razy brała ślub (bo rodzi się i umiera tylko raz). W ten sposób jest też możliwe, że nie wszystkie dane genealogiczne tej osoby są w IGI. Są to dane genealogiczne pochodzące z prac złożonych przez członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w celach sakralnych oraz z prac misyjnych, podczas których członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wypisują dane z całych ksiąg parafialnych. Pochodzą one z różnych źródeł (ksiąg parafialnych, ksiąg cywilnych, itp.), ale wszystkie są w pewnym stopniu zweryfikowane przez członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. IGI jest podzielony na Amerykę Północną (Stany Zjednoczone i Kanada), Amerykę Łacińską, Wyspy Brytyjskie, Kontynent Europejski, Niemcy (wydzielone osobno) oraz Inne. Wiele danych z Polski Zachodniej można znaleźć właśnie w części "Germany"; inne w "Continental Europe". Ponieważ IGI jest opracowany i w pewnym stopniu sprawdzony przez genealogów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, jest on wiarygodny. Należy jednak pamiętać, że jest to źródło pochodne i traktować je jako takie. Dane mogą być błędne, ale na przykład możemy odnaleźć źródło, z którego ta informacja pochodzi co pozwala na kontynuację poszukiwań.

Dodatkową funkcją IGI to szukanie zbiorów czyli kompletów danych przekazanych z danej parafii. Znając batch number, możemy go wpisać w główną funkcję wyszukiwarki (batch number search) i otrzymać, na przykład, wszystkie zapisy zgonów z danej parafii, które wypisano z danej księgi. W IGI nie znajdziemy informacji kto złożył te dane, tak jak jest to możliwe w wypadku dwu innych baz danych: Ancestral File oraz Pedigree Resource File.

Ancestral File.

Do Ancestral File należą dane genealogiczne złożone do Family History Library od 1978 roku przez genealogów amatorów, którzy nie należą do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jest ona mniej wiarygodna niż IGI. Dane nie są sprawdzone lub porównane z żadnymi dokumentami przez członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Są one tylko na tyle dobre na ile porządny i skrupulatny był genealog, który te dane zapisał i podał do Ancestral File. Wszystkie dane w Ancestral File powinny być porównane ze źródłami, zwłaszcza jeżeli chce się ich używać w celach naukowych lub w celach ustalenia pochodzenia lub przynależności do jakiejś grupy społecznej, która wymaga udokumentowania (n.p. Daughters of the Revolution w USA). W Ancestral File znajdziemy też nazwisko oraz adres kontaktowy osoby, która te dane przekazała do Family History Library. Niestety nie podana jest data, kiedy to się stało, więc nie wiadomo czy dane kontaktowe są nadal aktualne. W Ancestral File można zobaczyć też szczątkowe wywody przodków dla osoby, którą udało nam się odnaleźć.

Pedigree Resource File.

Jest to najnowsza baza danych dostępna na głównej stronie internetowej FamilySearch. Dane w niej pochodzą z drzew genealogicznych zamieszczonych w Internecie przez prywatne osoby, które przekazały te dane do FHL za pomocą serwisu FamilySearch Internet Genealogy Service. Baza ta pozwala na wydrukowanie list osób, tablic potomków, wywodów przodków w wielu różnych formatach. Dodatkowa funkcja Pedigree Resource File, tzw. submission number search, pozwala na odnalezienie wszystkich osób pochodzących z tego drzewa lub podanych przez tę samą osobę. Jeżeli przy przodku podane jest, że dane o nim pochodzą z Pedigree Resource File to znajdziemy tam także dane o osobie, która podała dane genealogiczne, a czasami także i łącze do strony internetowej, z której te dane pobrano. Można wtedy skontaktować się z osobą, która tę genealogię zebrała. Wszystkie dane dostępne w Pedigree Resource File można także zakupić na CD-ROM; numer dysku oraz cena podane są w łączach.

Podobnie jak w wypadku Ancestral File, dane z Pedigree Resource File należy traktować jako dane pochodne, jako drogowskazy do dalszego szukania. W najlepszym wypadku będzie to e-mail do osoby, która te dane podała; w najgorszym - wyprawa do parafii podanej w Pedigree Resource File i własnoręczne sprawdzenie ksiąg parafialnych.

Katalog Family History Library.

Na stronie FamilySearch pod zakładką LIBRARY znajduje się internetowy katalog Biblioteki Historii Rodzinnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Do niej należą sfilmowane księgi parafialne, stanu cywilnego i inne dokumenty pomocne w poszukiwaniach genealogicznych (n.p. listy pasażerów statków, ksiąg spadkowych, spisów ludności i wielu innych) oraz książki, monografie i prace na tematy genealogiczne, mapy, słowniki oraz leksykony i wiele, wiele innych. Ten katalog nie zawiera nazwisk przodków. Pod opcją Surname wyszukiwane są publikacje na temat tego nazwiska, a nie antenaci.

O katalogu mikrofilmów zawierających wiele ksiąg metrykalnych z Polski (ksiąg parafialnych, ksiag cywilnych, indeksów do wielu ksiąg, itd.) oraz jak w nim szukać pisali w GenPolu Jolanta Hass Skalska oraz Krzysztof Pomezański. Należy dodać, że niektóre z tych mikrofilmów są dostępne w niektórych polskich archiwach kościelnych i państwowych; n.p. wiele mikrofilmów udostępnianych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu to kopie mikrofilmów wykonanych przez kopistów mormońskich.

Ellis Island Online: The American Family Immigration History Centre.

Baza danych Ellis Island nie jest bazą mormońską, lecz nie powstałaby bez ich udziału - najpierw podczas filmowania list pasażerów, a następnie podczas ich odczytywania i zapisywania w komputerowych bazach danych. Mormoni-woluntariusze przygotowali wszystkie przepisane i dostępne w formie cyfrowej listy pasażerów- imigrantów na Ellis Island. Dla genealogów z Polski jest ona przydatna jeżeli poszukują przodków, którzy emigrowali do Ameryki w latach 1892-1924. Baza ta dostępna jest bezpłatnie w Internecie na Ellis Island Online. Zawiera fotografie cyfrowe oryginalnych list pasażerów statków parowych zawijających do portu Nowy Jork. W przeciwieństwie do baz internetowych wymienionych powyżej, mamy tutaj do czynienia z kopiami źródeł pierwotnych (w formie fotografii cyfrowej), a nie danymi pochodnymi. Czyli są one stuprocentowo wiarygodne. Pod warunkiem, że uda nam się odnaleźć zapis dotyczący naszego przodka, a nie kogoś innego. Trudności z tym mogą pochodzić od kłopotów kopistów z odczytaniem tych niekiedy strasznych bazgrołów oraz od błędów popełnionych w zapisywaniu polskich nazwisk. Jednak w większości przypadków wyszukiwarka szukająca według soundexu daje sobie z tym radę.

Genealodzy z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zaprojektowali także Personal Ancestral File (PAF) - jeden z najlepszych komputerowych programów genealogicznych, PAF Companion - program do drukowania olbrzymich plansz z drzewami i wykresami oraz system GEDCOM. Jak widać, wkład Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich do genealogii światowej nie kończy się na światowej sławy zbiorach mikrofilmów złożonych w Granite Mountain.


Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Skarbnice wiedzy: Mormoni :: Powrót do spisu działów :.