Słownik - liczebniki
.: Data publikacji 29-Maj-2003 :: Odsłon: 8357 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Liczebniki
L. głównyL. porządkowy
(rodzaj męski)
1unusprimus
2duo, duaesecundus
3 tres, triatertius
4quattuorquartus
5quinquequintus
6sexsextus
7septem septimus
8octo ocatvus
9novem nonus
10decem decimus
11undecimundecimus
12 duodecimduodecimus
13tredecimtertius decimus
14quattuordecimquartus decimus
15quindecimquintus decimus
16 sedecimsextus decimus
17septemdecimseptimus decimus
18odevigintiduodevicesimus
19undevigintiundevicesimus
20vigintivicesimus albo vigesimus
21viginti unusvicesimus primus
22viginti duovicesimus secundus
23viginti tresvicesimus tertius
24 viginti quattuorvicesimus quartus
25 viginti quinquevicesimus quintus
26viginti sexvicesimus sextus
27 viginti septem vicesimus septimus
28 viginti octovicesimus octavus
29 viginti novem vicesimus nonus
30 trigintatricesimus
40quadragintaquadragesimus
50quinquagintaquinquagesimus
60sexagintasexagesimus
70septuagintaseptuagesimus
80octogintaoctogesimus
90nonagintanonagesimus
100centumcentesimus
101centum unuscentesimus primus
150centum centesimus
quinquagintaquinquagesimus
200ducenti ducentesimus
300trecentitrecentisimus
400quadrigentiquadringentesimus
500quingentiquingentesimus
600sescentisescentesimus
700septigentiseptingentesimus
800octingentioctingentesimus
900nongentinongentesimus
1000millemillesimus

Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Łacina - Podręczny słownik genealoga :: Powrót do spisu działów :.