PRZYPISY
.: Data publikacji 26-Sie-2005 :: Odsłon: 3014 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

PRZYPISY

  1. Mowa o pracach K. B. Hoffmana, wymienionych przez M. Bobrzyńskiego w wykazie literatury w rozdziale "O nauce historii polskiej l jej umiejętnym badaniu" (s. 44-60) i na wstępie do rozdziału VI (s. 123) oraz o rozprawie niemieckiego historyka Sigismunda Huppego Verfassung der Republik Polen, Berlin 1867, szeroko wówczas dyskutowanej w historiografii polskiej (przyp. red. PIW).
  2. Robert Mohl (1802-1888), niemiecki ekonomista l polityk, którego koncepcje cieszyły się wówczas szerokim uznaniem w nauce europejskiej; Bobrzyński należał do ich zdecydowanych zwolenników. Wilhelm Roscher (1817-1891), wybitny ekonomista niemiecki, twórca kierunku zwanego historyczną szkolą w ekonomii (przyp. red. PIW).
  3. Premisa - przesłanka, założenie.
  4. Mowa o pracy Waleriana Kalinki pod powyższym tytułem, opatrzonej przedmową, w której autor zawarł krytykę dotychczasowych zapatrywań polskiej historiografii i własny wykład przyczyn politycznej katastrofy dawnej Rzeczypospolitej (1868). Por.: M. H. Serejski (wyd,). Historycy o historii, tom l, s. 330-341. Przedmowa Kalinki do Ostatnich lat panowania Stanisława Augusta stanowi wymowne Ideologiczne credo autora, które rychło zostało przyjęte za własne przez historyków tzw. krakowskiej szkoły historycznej, zarówno starszej, jak młodszej generacji. Nawiązanie do wypowiedzi Kalinki nie jest więc u Bobrzyńskiego przypadkiem i ma na celu pokreślenie związków, łączących Jego koncepcje historyczne z poglądami rozwijanymi przez uczonego, uważanego współcześnie za "ojca" krakowskiego kierunku historlograficznego (przyp. red. PIW).

Wykorzystano tekst opublikowany jako dodatek w II wydaniu Dziejów Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego (PIW, 1977)

.: Powrót do działu Michał Bobrzyński: W imię prawdy dziejowej :: Powrót do spisu działów :.