Instrukcja korzystania z zasobów Internetowych Mormonów, Marcin Kulinicz
.: Data publikacji 05-Lut-2005 :: Odsłon: 88492 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
ZASOBY ARCHIWALNE KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH

Instrukcja korzystania

W miarę posiadanych danych Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (www.mormoni.pl) umożliwia korzystanie z dostępu do zmikrofilmowanych lub sfotografowanych cyfrowo ksiąg archiwalnych z całego świata.

Kościół nie prowadzi indywidualnych poszukiwań na zlecenie, lecz umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów i samodzielne poszukiwanie osobom wszystkich wyznań.

Archiwalia kościelne udostępniane są w centrach historii rodziny. Korzystanie z Centrum jest bezpłatne, osoby korzystające z określonych usług (kopiowanie, wydruki komputerowe, zapisy na dyskietkach udostępnionych przez Centrum) proszone są o pokrycie kosztów. Ze względu na koszty wysyłki mikrofilmów z Biblioteki Historii Rodziny pobierana jest także zryczałtowana opłata w wysokości 12 zł za mikrofilm. W celu otrzymania mikrofilmów należy złożyć zamówienie z ich numerami w Centrum oraz wpłacić powyższą kwotę (można przysłać przekazem pocztowym). Mikrofilmy zostaną przesłane do Warszawy w ciągu kilku tygodni. Zamawiający zostanie poinformowany o ich nadejściu.
Mikrofilmy są zasadniczo przesyłane na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia.

W Polsce Centrum Historii Rodziny działa w Warszawie:
Centrum Historii Rodziny
ul. Nowy Świat 38 lok. 1A
00-029 Warszawa
tel/fax (22) 827 63 11

godziny pracy:
poniedziałek   10 - 16
wtorek   10 - 20
środa   10 - 20
czwartek   10 - 20
piątek   10 - 20
sobota   10 - 17

W święta oraz z powodu szczególnie ważnych wydarzeń kościelnych Centrum może być zamknięte lub godziny otwarcia mogą być zmienione.

Adresy innych centrów historii rodziny: www.familysearch.org

Poniższa instrukcja wskazuje, w jaki sposób nawet znając angielski w bardzo ograniczonym stopniu można sprawdzić, czy interesujące archiwalia (wyszukiwane wg miejscowości) są dostępne do wglądu w Centrum Historii Rodziny.

Wyszukując mikrofilmy, można zobaczyć (instrukcja poniżej), że jeden ich egzemplarz jest też w archiwum macierzystym, z którego zasobów były robione zdjęcia. Archiwum to może udostępniać je według własnych zasad.

INSTRUKCJA POSZUKIWANIA MIKROFILMÓW Z OKREŚLONEJ MIESCOWOŚCI:

 1. Należy wejść na stronę: www.familysearch.org
 2. zakładka: LIBRARY (Biblioteka)
 3. menu: FAMILY HISTORY LIBRARY CATALOG (Katalog)
 4. menu: PLACE SEARCH (wyszukiwanie wg miejsca)
 5. wpisać nazwę poszukiwanej miejscowości
  (często może być potrzeba wpisywania w kilku wersjach nazw historycznych oraz w kilku wersjach przynależności państwowej - samo miasto mogło należeć w przeciągu ostatnich wieków do różnych państw i zbiory mogą być różnie zaklasyfikowane. Przykładowo Lwów może funkcjonować jako:
  • Lwów, Polska
  • Lwów, Galicja, Austria
  • Lwów, Ukraina
  • Lwów, Związek Radziecki
  • pod innymi wersjami nazwy: Lvov, Lviv, Lwow etc.
  Należy wpisywać też wersje bez polskich liter.
 6. W przypadku wielu miejscowości można otrzymać różne rezultaty. Jeżeli np. poszukujemy przodków ze wsi Jawidz koło Bystrzycy w lubelskiem, należy wpisać w wyszukiwarce „Bystrzyca”. Spośród otrzymanych kilkudziesięciu rezultatów należy wybrać „Poland, Lublin, Bystrzyca (Lublin)”.
 7. Wybrawszy interesującą nas miejscowość można zobaczyć typy dostępnych materiałów archiwalnych.

  Zazwyczaj są do wyboru: archiwa kościelne (Church Records) i różne inne (np. Civil records – archiwa cywilne).
  Wchodząc w jedną z kategorii (np. Church Records) otrzymamy dalsze podkategorie, związane z konkretnymi kościołami / parafiami / zespołami archiwalnymi.

  Na przykład: - Księgi metrykalne, 1662 - 1812, Kościół rzymsko – katolicki, Parafia Bystrzyca (Lublin)
 8. Wchodząc w konkretną kategorię można zobaczyć jej opis. Można się z niego dowiedzieć np. tego, że zapisy obejmują również okoliczne wsie (Roman Catholic parish register of births, marriages and deaths from Bystrzyca (Lublin), Lublin, Poland. Includes the following towns: Baszki, Charlęż, Długie, Jawidz, Łagiewniki, Łysaków, Rokitno, Sobianowice, Turka and Zalesie).
  Z opisu można się dowiedzieć także, że mikrofilm został zrobiony z oryginałów znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie.
  W opisie będzie też informacja o ilości mikrofilmów (w omawianym przypadku – 3)
 9. Szczegóły dotyczące mikrofilmów można zobaczyć klikając na przycisk „VIEW FILM NOTES”. Pokaże się tabela, w której będzie określone jakie zapisy zostały zmikrofilmowane na konkretnych mikrofilmach – oraz numery katalogowe tych mikrofilmów.

  Przykład:
  Akta urodzeń, małżeństw 1693-1741 1745-1764 -- Akta małżeństw 1662-1693, 1764-1796, 1812 Film location: FHL INTL Film 937485
 10. Znalazłszy numery interesujących mikrofilmów można zamówić je w Centrum Historii Rodziny.
.: Powrót do działu Skarbnice wiedzy: Mormoni :: Powrót do spisu działów :.