Kodeks dobrego genealoga
Maciej Róg


PTG - zgłoszenie projektu

Imię i nazwisko szefa projektu

Maciej Róg

Tytuł projektu

Kodeks dobrego genealoga

Cel projektu

Ustalenie zasad etycznych i pożądanych zachowań, których realizacji można oczekiwać od dobrego, rzetelnego genealoga.
Przykładowo:

 • o jakie informacje możemy pytać, a jakich zbierać nie powinniśmy,
 • jakie dane możemy podawać krewnym, jakie innym osobom (np. "potencjalnym krewnym" tj. obcym /jeszcze/ osobom na etapie sprawdzania ewentualnego pokrewieństwa), a jakie w internecie (rodzinne strony internetowe, komercyjne bazy danych),
 • jak poprawnie utrzymywać kontakty z krewnymi, tak aby nie zniechęcać ich do naszych działań,
 • j.w. w stosunku do innych instytucji (parafie, archiwa, urzędy),
 • j.w. wobec "potencjalnych krewnych" (zasada ostrożności w internecie wobec osób nieznanych),
 • powinno się zachęcać członków rodziny do poszerzania swojej wiedzy o rodzinie,
 • unikanie niepewnych źródeł, możliwa rzetelność,
 • cierpliwość i wytrwałość
 • itp. itd.

Zadania do wykonania

 1. Stworzenie wydzielonego forum, na którym toczyć się będzie dyskusja co do proponowanych "zasad".
 2. Dobranie grona osób do dyskusji - forum powinno być moderowane na etapie zapisywania do forum (w przeciwieństwie do dyskusji otwartej, w której każdy mógłby się wypowiedzieć). Celem takiego ograniczenia jest potrzeba przeprowadzenia rzetelnej i merytorycznej dyskusji "na poziomie" (mam nadzieję). Należy jednak zapewnić reprezentatywność tych osób.
 3. Dyskusja może polegać na tym, że każdy dopuszczony uczestnik może proponować co powinno się znaleźć w takim "kodeksie", a także zająć stanowisko co do innych propozycji. Ustalić trzeba niezbędne elementy jakiegoś pożądanego zachowania, a na sam koniec ustalić ostateczną treść "zasady".
 4. Doprecyzowanie samych pojęć, a zwłaszcza:
  • charakteru prawnego oraz samej nazwy "kodeksu". Wg mnie "kodeks" nie powinien mieć wpływu nawet na członkostwo w PTG (w przeciwnym wypadku możnaby kogoś wykluczyć za łamanie "kodeksu"). Ale może ktoś ma inne zdanie i ono "zwycięży",
  • ustalenie jednostek (zasady, wskazówki, a może poważniej: paragrafy, artykułu itd.) - kwestia techniczna,
  • co rozumiemy przez "dobrego" genealoga,
  • kto jest "genealogiem". Ja na razie widzę dwa ich rodzaje ("rodzinni" oraz "na zlecienie"; czy tych drugich też uregulować kodeksem?),
  • inne.
 5. Stworzenie początkowej listy "zasad", od których rozpocznie się dyskusja.
 6. Przeszukanie internetu i innych publikacji: może już zgłaszano jakieś postulaty.
 7. Nie spieszyć się. Efektem dyskusji powinien być dobrze opracowany "kodeks dobrego genaloga".
 8. Po ukonstytuowaniu się PTG i jego władz, członkowie PTG zatwierdzą kodeks. Mogą wcześniej wprowadzić zmiany.
 9. "Kodeks" powinien być ogłoszony na stronach PTG (czy tymczasowo GenPol-u), a informacja o tym powinna trafić także na inne fora.

Oczekiwania wobec osób chcących przystąpić do realizacji projektu

Pomysłowość, umiejętność racjonalnego i merytorycznego uzasadniania swojego zdania, cierpliwość.

Oczekiwania wsparcia specjalistów z PTG (IT, finanse, inne)

Stworzenie forum do dyskusji.

 2005 ©  Genealogia Polska
https://genpol.com/