Pomniki poległych
Aleksandra Mańka


PTG - zgłoszenie projektu


Imię i nazwisko szefa projektu

Aleksandra Mańka

Tytuł projektu

Pomniki poległych

Cel projektu

Inwentaryzacja i udostępnienie danych z pomników poległych

  • polskich żołnierzy na całym świecie

  • lub
  • na obecnym terytorium Polski

Zadania do wykonania

Ustalenie lokalizacji pomników (tablic pamiątkowych itd.), zawierających imiona, nazwiska, stopnie itd. poległych. Pomniki te najczęściej dotyczą poległych mieszkańców danej miejscowości, ale mogą też dotyczyć np. miejsca bitwy lub pochówku.

Spis danych z pomników i przeniesienie ich (wraz ze zdjęciami) do bazy danych.

Udostępnienie bazy w internecie.

Oczekiwania wobec osób chcących przystąpić do realizacji projektu

Zbieranie i przysyłanie danych dotyczących pomników poległych.

Proponowałabym umożliwić przysyłanie danych nie tylko członkom PTG, ale zachęcić do tego wszystkich chętnych. Cenny jest każdy ochotnik i każdy pomnik.

Oczekiwania wsparcia specjalistów z PTG (IT, finanse, inne)

Przygotowanie interfejsu bazy danych do internetu (projekt bazy wykonam sama).

2004 ©  Genealogia Polska
https://genpol.com/