Urząd Stanu Cywilnego, Małgorzata Nowaczyk
.: Data publikacji 08-Lis-2003 :: Odsłon: 57022 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Jak otrzymać dokument z USC.

Należy napisać podanie, czyli po prostu list do USC w miejscowości gdzie miał miejsce ślub, zgon czy też urodzenie. Podanie to pisemnie wyrażona prośba - może być to faks, e-mail, lub też staromodny list. Patrz: Wzór listu do USC.

Należy podać dane, które pomogą w odnalezieniu aktu, o który prosimy: imię, nazwisko, wiek osoby lub przybliżone daty zdarzeń. Jeżeli mamy do czynienia z pospolitym nazwiskiem, sprawa imienia jest bardzo ważna: w jednym przypadku nie mogłam otrzymać odpisu aktu zgonu bo imię, którym na co dzień posługiwała się prababcia było jej imieniem drugim a akt zgonu był pod imieniem z jej poprzednich dokumentów.

Czasami trudno jest ustalić do którego USC należy się zwrócić. W przeszłości nie tylko granice państwowe, ale też i granice administracyjne zmieniały się; czasami po prostu nie wiemy gdzie dane wydarzenie miało miejsce. W takich wypadkach można poprosić o przeszukanie indeksów i jeżeli nie będzie to prośba śmieszna (np. obejmująca okres 100 lat) to z reguły poszukiwania zostaną przeprowadzone. Aby ułatwić poszukiwania, należy postarać się o jak największe zawężenie okresu czasu, podać jak najwięcej danych, które już ustaliliśmy, a które pomogą w poszukiwaniach. Na przykład, jeżeli babcia przeprowadziła się do Pacanowa w roku 1952, a zmarła w roku 1961, to wujek urodzony w Pacanowie na pewno urodził się pomiędzy rokiem 1952 i 1961. Jeżeli wujek urodził się martwy to też należy to podać, bo być może zapis będzie w Księdze Zgonów a nie Urodzeń (lub vice versa). Jeżeli nie wiemy dokładnie do którego USC powinniśmy skierować swoje prośby najlepiej skontaktować się z jednym z nich i poprosić o wskazówki.

Nowy Informator Teleadresowy podaje adresy internetowe oraz pocztowe oraz numery telefonów oraz faksów wszystkich USC oraz Urzędów Miast i Gmin w Polsce według stanu z 31 maja 2003. Jest to wydawnictwo dwutomowe z dyskiem CD-ROM. Polecam. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Informator teleadresowy.

Rodzaje Dokumentów.
 • Wyciąg.
  Do roku 1979 wydawano wyciągi z aktów stanu cywilnego (tzw. metryki). Wyciąg to najkrótsza forma aktu stanu cywilnego; wyciągi były wydawane w określonych celach, jak np. do spraw szkolnych, do spraw wojskowych. Obecnie wyciągi zostały wycofane z obiegu i nie są uznawane przez instytucje państwowe, chyba że instytucja ta ustali, że w danym przypadku wystarczą zawarte w nim informacje. Natomiast w celach genealogicznych wyciągi są jak najbardziej wiarygodne.

  Patrz: Przykład - Wyciągi
   
 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego.
  W takim odpisie podane są najważniejsze dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, a także imię oraz nazwisko panieńskie matki osoby, której ten akt dotyczy. W Polsce, pisząc podanie o odpis z aktu cywilnego musimy sprecyzować o jaki odpis nam chodzi. Odpis skrócony jest tańszy niż odpis zupełny.

  Patrz: Przykład - Odpisy skrócone
   
 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego
  W takim odpisie podane są wszystkie powyższe informacje oraz cały zapis z aktu, łącznie z notatkami oraz adnotacjami. Podania o wyciąg aktu wysłane z zagranicy zawsze zostaną spełnione przez wydanie wyciągu zupełnego.

  Patrz: Przykład - Odpisy zupełne
   
Opłaty Skarbowe.

Odpisy akt metrykalnych przesyłane są pocztą po uiszczeniu opłaty skarbowej (15 PLZ za odpis skrócony, 25 PLZ za odpis zupełny). Aby otrzymać odpis metryki z USC należy złożyć podanie z opłatą 5 PLZ. Na jednym podaniu można wystąpić o kilka metryk.

Opłaty skarbowe uiszcza się przez dołączenie do podania znaczka skarbowego odpowiedniej wartości (5 PLZ za podanie oraz odpowiednie wartości za każdy odpis). Jeżeli odpis aktu będzie wysłany za granicę, to zamiast opłaty skarbowej płaci się opłaty konsularne. Należy także opłacić koszty przesyłki poleconej z placówki konsularnej na adres domowy. Jeżeli mieszkamy za granicą i mamy w posiadaniu polskie znaczki skarbowe, to możemy za ich pomocą uiścić opłatę skarbową, przesyłając je do odpowiedniego USC. W tym ostatnim wypadku akta zostaną wysłane do adresata bez pośrednictwa jednostek konsularnych RP czyli o wiele taniej.

Wykazanie pokrewieństwa.

W moich załączeniach do podań wysyłałam kserokopie mojej metryki urodzenia (wyciągu aktu urodzenia) oraz metryki ślubu rodziców (tam podane są imiona ich rodziców i nazwisko panieńskie matki) aby udowodnić, że chodzi o mojego dziadka. W jednym liście napisałam podanie o wydanie Aktu Urodzenia mojego wujka oraz Aktów Zgonów mojego wujka, brata mojego dziadka oraz jego żony.

Według obecnych przepisów, odpisy aktu stanu cywilnego może otrzymać osoba zainteresowana lub jej najbliższa rodzina (dzieci, rodzice, rodzeństwo, współmałżonek). Jeżeli podanie składa krewny w dalszym stopniu, to należy podać w jakim celu dany akt jest potrzebny (badania genealogiczne) oraz przedłożyć udokumentowanie pokrewieństwa. Według Pani Małgorzaty Korzeniowskiej, Kierowniczki USC w Gliwicach wystarcza prośba o wydanie odpisu własnego aktu urodzenia (należy podać datę urodzenia w podaniu); tam znajdują się dane o rodzicach, które potem służą do ustalenia następnych stopni pokrewieństwa. Takie składanie ogniw łańcuszka genealogicznego (określenie Pani Korzeniowskiej) w niektórych urzędach uważane jest za obowiązek pracowników USC. Lecz w praktyce czasami wygląda to inaczej - zależy to od uprzejmości oraz dobrej woli urzędnika. Dlatego warto napisać miły i dokładny list ze wszelkimi danymi ułatwiającymi poszukiwania; uprzejmy i miły telefon przypominający o naszej prośbie z pewnością nie zaszkodzi.

Akta Stanu Cywilnego w innych językach.

USC posiadają akta z ostatnich 100 lat; po upływie tego okresu czasu akta przekazywane są do lokalnych archiwów państwowych.. W zależności od obszaru Polski oraz okresu czasu z którego pochodzi dany akt, może on być napisany w języku rosyjskim (np. tereny Mazowsza do roku 1918) lub niemieckim (np. Śląsk przed rokiem 1945).

Według obecnych przepisów USC ma obowiązek wydania odpisu w języku urzędowania, czyli po polsku. W zależności od możliwości danego USC może to przedstawiać większe lub mniejsze trudności.


Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Skarbnice wiedzy: Urząd Stanu Cywilnego :: Powrót do spisu działów :.