Przypisy / literatura
.: Data publikacji 30-Wrz-2003 :: Odsłon: 6412 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Piśmiennictwo
Przypisy
 1. Jurek T. Sprawa Marcina Zegana i Doroty Szczepankówny. Przyczynek do kwestii świadomości genealogicznej średniowiecznego chłopstwa. Genealogia 1997, tom 9, str. 83-98.
 2. Froch W. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej, Memoranda, 1999, nr 2, s. 381-389.
 3. Kędelski M. Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski w XIX wieku, Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 4. Jones KL. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation, Wydanie 5. W.B. Saunders Co, Toronto, 1996.
 5. Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF. Thompson and Thompson Genetics in Medicine, wydanie 6, W.B. Saunders Company, Toronto 2001, str, 157.

Literatura
 • Fauci AS, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine, Wydanie 14. McGraw-Hill, Toronto 2002.
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary, wydanie 28, W.B. Saunders Company. Toronto 1994.
 • Górnicki B, Dębiec D, Paszczyński J (zespół). Pediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 • Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem. Wydawnictwo Nerion Instytut Historii PAN, Warszawa 2000.
 • Kracik J. Pokonać czarną śmierć. Wydawnictwo M, Kraków 1991.
 • Kumaniecki K. Słownik Łacińsko-Polski, PWN, Warszawa 1965.
 • Simpson DP. Cassell's Latin Dictionary. McMillan Publishing Co. Inc. New York 1977.
 • Słomski P. Słownik Lekarski Angielsko-Polski. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1987.
.: Powrót do działu Dlaczego i Na Co Umierali Przodkowie Nasi :: Powrót do spisu działów :.