Przykład - Chrzest Jana Nowaczyka
.: Data publikacji 14-Lip-2003 :: Odsłon: 7254 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Chrzest Jana Nowaczyka

Fragment stronnicy nr 66, Księga Chrztów 1824-1839, Koścól parafialny rzymsko-katolicki, parafia Cerekwica. Fotokopia zrobiona z mikrofilmu Family History Library, Church of the Latter Day Saints, VAULT INT Film [2120921] Item 8. Orginał w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Kliknij na obrazek, aby go powiększyć
Kliknij na obrazek, aby go powiększyć
Uwaga!! Plik jest około 2 razy większy i będzie ściągać się dłużej


17. 5 Aprilis
  17. 5 kwietnia
Cerekwica Ego Adalberus Maninkowski curatus cerequiiensis Anno Domini Millesimo Octagentesimo Trigesimo Primo baptisavi infantem bini nominis Leonem et Wilhelmum, filium Josephi Waszkiewicz cauponarii Catholici et Carolina Harismanowna Evang confes legit conj natum die vigesimo martii hora quinta vespere. Patrini fuere Laurentius Maciejewski [….] et Carolina Mierzwicka cauponissa de villa Plewiska.   Cerekwica Ja Wojciech Maninkowski, ksiądz cerekiwiński Roku Pańskiego tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego ochrzciłem dziecko dwojgiem imion Leon Wilhelm, syna Józefa Waszkiewicza, kupca katolickiego i Karoliny Harismanówny, wyznania ewangelickiego, prawnie złączonych, urodzonego dnia dwudziestego marca o piątej wieczorem. Rodzicami chrzestnymi byli Wawrzyniec Maciejewski [nieczytelne] i Karolina Mierzwicka handlarka z Plewisk.
 
18. 20 Maji
  18. 20 Maja
Mrowin Idem qui supra baptisavi infantem nomine Antoninam filiam Andrea Hojan semicmethonis et Regina Nowaczanka legit conj nata dia decima octava maij hora prima post meridiem. Patrini fuere Martinus Węcławski cauponarius de Kobylniki et Hedvigis Tomczekowa semicmethonissa de villa Mrowin.
Ex gemelli
  Mrowin Ten jak wyżej ochrzcił dziecko imieniem Antonina, córkę Andrzeja Hojan, półkmiecia i Reginy Nowaczanki, prawnie złączonych, urodzoną dnia osiemnastego maja o godzinie pierwszej po południu. Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Węcławski, kupiec z [wioski] Kobylniki i Jadwiga Tomczekowa, półkmieciowa z Mrowina.
Z bliźniaków
 
19. 22 Maji
  19. 22 Maji
Przecławek Idem qui supra baptisavi infantem nomine Joannem filium Valentini Nowaczyk camerarii et Catharinae Korczanka legit conj, natum die decima septima maij hora octava vespere. Patrini fuere Michael Ratayczak de Nieczayno et Catharina Balczyńska de villa Przecławek.   Przecławek Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Jan, syna Walentego Nowaczyk komornika i Katarzyny Korczanka prawnie złączonych, urodzonego dnia siedemnastego maja o godzine ósmej wieczorem. Rodziami chrzestnymi byli Michał Ratayczak z Nieczayna i Katarzyna Balczyńska z dworu (lub wioski) Przecławek.

Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Łacina - Podręczny słownik genealoga :: Powrót do spisu działów :.