Słownik - podstawowe słownictwo
.: Data publikacji 29-Maj-2003 :: Odsłon: 14001 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Podstawowe słownictwo genealogiczne oraz słowa pochodne (przymiotniki, przysłówki, formy bezosobowe czasowników, rzeczowniki)

Chrzest baptismi, baptizatus/baptizata (ochrzczony/a), renatus (nowo-ochrzczony, np. dla osoby niewierzącej), plutus, lautus (obmyty – w sensie sakralnym), purgatus (oczyszczony), ablutus (obmyty), lustratio (ofiara oczyszczalna)
Dziecko infans, filus (syn), filia (córka), puer (chłopiec), puella (dziewczynka), proles (dzieci)
Imię nomen
Małżeństwo matrimonium, copulatio (wziąć ślub), (pobrali się): copulati, cojnujcti, intronizati, nupti, sponsati, ligati, mariti
Matka mater
Mąż maritus, sponsus (pan młody), conjux, vir
Nazwisko cognomen
Ojciec pater
Pogrzeb sepultura, humatio, sepultus/sepulta (pogrzebany/a),
Rodzice parentes, genitores
Rodzice chrzestni patrini, levantes, susceptores, compater/commater, matrina (matka chrzestna)
Śmierć mors, mortis; mortuus (zmarły), defunctus, obitus, denatus (zmarły), (zmarł/zmarła): decessus, peritus, obiit, decessit
Urodzenie nati, natus, genitus (właściwie: urodził się, urodzony; dla dziewczynki – nata, genita), natales (pochodzenie, stan), ortus (urodzenie), oriundus (pochodzący)
Zapowiedzi banni, proclamationes, denuntiationes
Żona uxor, marita (mężatka), conjux, sponsa (panna młoda), mulier (małżonka), femina (kobieta)


Nota bene. Formy przymiotników podane są w rodzaju męskim (końcówka -us). Forma rodzaju żeńskiego kończy się na -a, rodzaju nijakiego na -o.

Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Łacina - Podręczny słownik genealoga :: Powrót do spisu działów :.