Słownik - określenia czasu
.: Data publikacji 29-Maj-2003 :: Odsłon: 14309 :: Recenzja :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
Nazwy miesięcy
styczeń Januarius
lutyFebruarius
marzecMartius
kwiecieńAprilis
majMaius
czerwiecJunius
lipiecJulius
sierpieńAugustus
wrzesieńSeptember, 7ber, VIIber
październikOctober, 8ber, VIIIber
listopadNovember, 9ber, IXber
grudzieńDecember, 10ber, Xber
Nota bene
Formy skrótowe miesięcy od września do grudnia pochodzą od ich nazw łacińskich a nie od wpółczesnej numeracji. Gdy robię wypisy z ksiąg parafialnych i widzę np. 7bris to zawsze zapisuję słownie "Septembris" bo inaczej od razu myli mi się z lipcem. Zapisując formę słowną nie narażam się na pomyłki.

Dni tygodnia
niedzieladominica, dies dominica, dominicus, dies Solis, feria prima
poniedziałekferia secunda, dies Lunae
wtorekferia tertia, dies Martis
środa feria quatra, dies Mercurii
czwartekferia quinta, dies Jovis
piątekferia sexta, dies Veneris
sobotaferia septima, sabbatum, dies sabbatinus, dies Saturni

Inne określenia czasu
annusrok
anno dominiroku Pańskiego
anno incarnationsis roku Pańskiego (dosł. Roku od inkarnacji Boga)
annus bissextusrok przestępny
ante meridiemprzed południem
altera dienastępnego dnia
biduumczas dwu dni, w przeciągu dwu dni
crasjutro
die sequentinastępnego dnia
die verodzisiaj, właśnie dzisiaj
diesdzień
ebdomadatydzień
ejusdem dietego samego dnia
eodem anno tego samego roku
eodem diew tym samym dniu
eodem mensetego samego miesiąca
eo temporeobecnie
hodiedzisiaj, jeszcze dzisiaj
horagodzina
longo temporeod bardzo dawna, bardzo długi okres czasu
mane rankiem, rano
matutinaranny, poranny, wczesny
mensis miesiąc
meridiew południe
noctew nocy
nocisnoc
noxnoc
nudius tertiustrzy lata wcześniej
nunc dies tertiustrzy dni wcześniej
nunc temporisobecnie
perendiepojutrze
pomeridpopołudnie
post po
post meridiempo południu
postridiedzień później, nazajutrz
pridemdawno, od dawna
pridiepoprzedniego dnia
pro temporena teraz
triduumczas trzech dni, w przeciągu trzech dni
tunc temporisprzeszły, były
vesper, vesperiswieczór
vesperewieczorem

Niektóre skróty

dnidomini
nmenomine
legit.legitimus
conj.conjungo

Copyright © Małgorzata Nowaczyk.: Powrót do działu Łacina - Podręczny słownik genealoga :: Powrót do spisu działów :.