Wzór podania do USC
Małgorzata Nowaczyk


Wzór podania o odpis Aktu Stanu Cywilnego.


Kierownik
USC
Miasto

Data


Szanowny Panie/Szanowna Pani!Uprzejmie proszę o wystawienie odpisu zupełnego, lub, jeżeli to niemożliwe, odpisu skróconego aktu urodzenia [ślubu, zgonu] dla następującej osoby [następujących osób]:

Imię i nazwisko:
Data urodzenia [ślubu, zgonu]: [dokładna lub w przybliżeniu]
Pokrewieństwo:

Załączam kopie dokumentów ustalających moje pokrewieństwo [tutaj wyjaśnienie jakich].


Z góry dziękuję.

Z poważaniem,

Podpis

Copyright © Małgorzata Nowaczyk

2003 ©  Genealogia Polska
http://genpol.com/