Informator Teleadresowy
Małgorzata Nowaczyk


Informator Teleadresowy

Nowy Informator Teleadresowy (ISBN 83-88650-36-X) został wydany przez PTH "Technika" Gliwice. Podaje adresy internetowe oraz pocztowe oraz numery telefonów oraz faksów wszystkich USC oraz Urzędów Miast i Gmin w Polsce według stanu z 31 maja 2003.

Jest to wydawnictwo dwutomowe z dyskiem CD-ROM.

Adres wydawcy:
PTH "Technika" sp. z o.o.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2

tel. (032) 231-97-03

Oto skany okładek obu tomów oraz informacje o książce jakie zostały zamieszczone na okładce.

 
 


Copyright © Małgorzata Nowaczyk

2003 ©  Genealogia Polska
http://genpol.com/