Przykład - Ordinaria


Ordinaria

Strona 1, Księga Zmarłych 1785, Kościół parafialny rzymsko-katolicki parafia Płazów. Skan zrobiony z mikrofilmu VAULT INTL Film 2003607, część 2, skan zrobiony w Mills Memorial Library, McMaster University, Hamilton, 22.8.2003. Oryginał w Archiwum Diecezjalnym w Zamościu.

Kliknij na obrazek, aby go powiększyć
Kliknij na obrazek, aby go powiększyć
Uwaga!! Plik jest około 2 razy większy i będzie ściągać się dłużej


Copyright © Małgorzata Nowaczyk

2003 ©  Genealogia Polska
http://genpol.com/