Przykład - Dziecko Małgorzaty S.


Dziecko Małgorzaty S.

Latter Day Saints FHL film nr 1191639: Liber Baptisatorum 1739-1779 Parafia Gostyń; filmowane 20 lutego 1970 roku, Archiwum Archidiecezjalne Poznań; odpis: MJN 24.4.2003, Hamilton, Kanada.

Kliknij na obrazek, aby go powiększyć
Kliknij na obrazek, aby go powiększyć
Uwaga!! Plik jest około 2 razy większy i będzie ściągać się dłużej


Anno Domini 1773   Roku Pańskiego 1773
Czachorowo   Czachorowo
31 lipca ja Wojciech [..]niewicz wikary i Altarista* kościoła parafialnego w Gostyniu ochrzciłem dziecko imieniem Anna Marta pracowita Małgorzata Sobkwowad[?] żona parobka z wioski Czachorowo matka lecz ojciec nieznany, rodzicami chrzestnymi byli pracowity Tomasz Skórniak kawaler i pracowita Regina gospodyni godnego wielebnego kapelana czachorowskiego wszyscy z wioski Czachorow.   31 Julii Ego Adalbertus [..]niewicz Vicarius et Altarista Eccle. Phtis. Gostine Baptisavi Infantem Nomine Annam et Martham laboriosa Margaretha Sobkowad[..] inquilini uxor de villa Czachorowo Matris sed incerti Parentis, Patrini fuere laborioisus Thomas Skórniak Juvenus et laboriosa Regina Materfamilias Admdum Rndi Capellani Czachorowiens omnes de villa Czachorow.


Skróty:
eccle - eccelsia
phtis - parochialis
admdum - godny podziwu
rndi - reverendi

*Altarista - duchowny pełniący obowiązki przy pewnym ołtarzu i pobierający związane z tym dochody


Copyright © Małgorzata Nowaczyk

2003 ©  Genealogia Polska
http://genpol.com/