Słownik - dzieci nieślubne


Podręczny słowniczek terminologii "nieślubnej":

Concuba, concubina nałożnica, kobieta żyjąca w stałym pozamałżeńskim związku, nałożnica
Concubinator cudzołożnik
Contubernium pożycie mężczyzny z kobietą o charakterze związku faktycznego
Illegitimus (-a, -um) nieprawy, nieślubny
Illegitimum matrimonium małżeństwo prawnie nieważne
Illegitimi t(h)ori z nieprawego łoża
Illegitimitas (-atis) bezprawie, niezalegalizowany związek małżeński, pochodzenie z takiego związku
Illegitimatio (-onis) pochodzenie z nieprawego łoża
Ignotus nieznany, niewiadomy
Incertus niepewny, wątpliwy, nieokreślony
Liberi naturales 1. dzieci zrodzone w konkubinacie lub w contubernium; 2. dzieci rodzone w przeciwieństwie do adoptowanych
Liberuli (-orum) małe dzieci
Manser śred. dziecko nieślubne
Naturalis (-is) dziecko nieślubne, dziecko naturalne; przymiotnik: opierający się na urodzeniu, urodzony
Spuria dziewczyna z nieprawego łoża
Spurio średniowieczne: bękart
Spurius (-a, -um) nieślubny, nieprawy, pozamałżeński
Spurius filius syn pozamałżeński (spuria filia - córka p.)
Torale wezgłowie


Copyright © Małgorzata Nowaczyk

2003 ©  Genealogia Polska
http://genpol.com/