0 HEAD 1 SOUR PAF 2 NAME Personal Ancestral File 2 VERS 5.2.18.0 2 CORP The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 3 ADDR 50 East North Temple Street 4 CONT Salt Lake City, UT 84150 4 CONT USA 1 DEST Other 1 DATE 10 Apr 2005 2 TIME 00:36:41 1 FILE Jan_Pawel_II_ANSI.ged 1 GEDC 2 VERS 5.5 2 FORM LINEAGE-LINKED 1 CHAR ANSI 1 LANG English 1 SUBM @SUB1@ 0 @SUB1@ SUBM 1 NAME Tomasz Nitsch 1 ADDR Warszawska 45A 2 CONT 05-075 Warszawa Wesoła 2 CTRY Poland 1 EMAIL tomasz@nitsch.pl 0 @I1@ INDI 1 NAME Karol Józef /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Karol Józef 2 _AKA Jan Paweł II 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 May 1920 2 PLAC Wadowice, Rynek 2 m. 4 (obecnie Kościelna 7) 1 CHR 2 DATE 20 May 1920 2 PLAC Wadowice 1 DEAT 2 DATE 2 Apr 2005 2 PLAC Watykan 1 BURI 2 DATE 8 Apr 2005 2 PLAC Watykan 1 _UID 7B9FE656E8E6914C8C4BC230D9B912ED5B94 1 FAMC @F1@ 1 BURI 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:38:09 0 @I2@ INDI 1 NAME Karol /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Karol 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 Jul 1879 2 PLAC Lipnik (obecnie dzielnica Bielska-Białej) 1 DEAT 2 DATE 18 Feb 1941 2 PLAC Kraków 2 CAUS niewydolność serca 1 BURI 2 PLAC Kraków, Cm. Rakowicki 1 _UID CE73F6CD053F4648BD228DA4A8A13671D667 1 FAMS @F1@ 1 FAMC @F2@ 1 SOUR @S5@ 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:26:12 0 @I3@ INDI 1 NAME Emilia /Kaczorowska/ 2 SURN Kaczorowska 2 GIVN Emilia 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 Mar 1884 2 PLAC Bielsko-Biała 1 DEAT 2 DATE 13 Apr 1929 2 PLAC Wadowice 1 BURI 2 DATE 16 Apr 1929 2 PLAC Wadowice 1 _UID FD9AA165CD14574D83466396FF95AFD7FE8A 1 FAMS @F1@ 1 FAMC @F8@ 1 BURI 2 PLAC Kraków, Cm. Rakowicki 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:10:31 0 @I4@ INDI 1 NAME Edmund /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Edmund 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 Aug 1906 2 PLAC Kraków 1 DEAT 2 DATE 4 Dec 1932 2 PLAC Bielsko-Biała 2 CAUS szkarlatyna (zaraził się od pacjentki) 1 BURI 2 PLAC Kraków, Cm. Rakowicki 1 _UID 4016C598E2202B49B9E451ACAE5BDAB95F7B 1 FAMC @F1@ 1 GRAD Uniwersytet Jagieloński, Doktor Wszechnauk Lekarskich 2 DATE 28 May 1930 2 PLAC Kraków 2 SOUR @S3@ 1 SOUR @S4@ 1 CHAN 2 DATE 6 Apr 2005 3 TIME 12:24:23 0 @I5@ INDI 1 NAME Olga /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Olga 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1914 2 PLAC Kraków 1 DEAT 2 DATE 1914 2 PLAC Kraków 1 _UID 4E80458E715D4C45971D50E0825143CEC81E 1 FAMC @F1@ 1 NOTE Daty urodzenia i śmierci ze źródła, w którym było wiele błędów. 1 CHAN 2 DATE 6 Apr 2005 3 TIME 12:25:56 0 @I6@ INDI 1 NAME Maciej /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 Jan 1852 2 PLAC Czaniec, os. "Za Rzeką" 1 DEAT 2 DATE 23 Sep 1923 2 PLAC Lipnik (obecnie dzielnica Bielska-Białej) 1 BURI 2 PLAC Lipnik (obecnie dzielnica Bielska-Białej) 1 _UID C2C4CE0BFD5D3446B9142F4BED58CEB744BC 1 FAMS @F2@ 1 FAMS @F18@ 1 FAMS @F13@ 1 FAMC @F3@ 1 OCCU krawiec 1 NOTE Data urodzin niepewna: Boniecki zapisał, że w aktach w Czańcu jest 1 stycznia, natomiast w ks 2 CONC iędze zgonów i na nagrobku jest data 1 luty. Jak dla mnie kwestia jest oczywista: data z księ 2 CONC gi zgonów jest zawsze mniej wiarygodna. 1 SOUR @S1@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 22:44:48 0 @I7@ INDI 1 NAME Franciszek /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 Mar 1826 2 PLAC Czaniec 1 _UID 160C52C0028B1544ADA2CF7AB373D1C97239 1 FAMS @F3@ 1 FAMC @F4@ 1 NOTE Data urodzin niepewna - raczej nie byli bliżniakami z siostrą. Podawanie tej daty chyba jes 2 CONC t błędem wynikającym z podobieństwa imion. Tej daty Boniecki nie potwierdza. 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 22:31:45 0 @I8@ INDI 1 NAME Jan /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 Oct 1854 1 _UID BB11FC5053E8904BB30BCE4A100FB64922F3 1 FAMC @F3@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 22:45:21 0 @I9@ INDI 1 NAME Paweł /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Paweł 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 Jan 1858 2 PLAC Czaniec 1 _UID ED43E9F7520E5B469ED88C959628BF97BC6A 1 FAMS @F5@ 1 FAMC @F3@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 22:46:04 0 @I10@ INDI 1 NAME Józef /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Józef 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 Jan 1845 1 _UID E241634680F9DD4CB0E9E6A8008E2AC71438 1 FAMC @F3@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 22:36:10 0 @I11@ INDI 1 NAME Bartłomiej /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Bartłomiej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1788 2 PLAC Czaniec 1 _UID 5FFFB074D2F50848B4CD53C6B73325ED2F53 1 FAMS @F4@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 16:47:51 0 @I12@ INDI 1 NAME Stefania Adelajda /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Stefania Adelajda 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 Dec 1891 1 DEAT 2 DATE 24 May 1962 2 PLAC Kraków 1 _UID 50FFDAAB09CE67498BBDB84125C579232279 1 FAMC @F13@ 1 SOUR @S6@ 2 NOTE Prawdopodobnie pierwszy raz Karol Wojtyła junior przyjechał do Czańca w 1950 roku. To wtedy w 3 CONC pisał się Józiowi do pamiętnika. Był księdzem od czterech lat. Odwiedził rodzinę, bo szukał l 3 CONC etniska dla cioci Stefanii, siostry ojca. Jedynym miejscem, które się nadawało, był dom Albin 3 CONC a. Murowany, z bieżącą wodą. We wsi zapamiętali Stefanię Wojtyłę jako damę. Zawsze była elega 3 CONC ncko ubrana, chodziła w kapeluszu. Dzieci przyzwyczajone do chustek na głowach kobiet wołały 3 CONC : "czy pani jest pani, czy pani jest pon?". 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:30:47 0 @I13@ INDI 1 NAME Franciszek /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1884 2 PLAC Czaniec 1 DEAT 2 DATE 20 Dec 1969 1 _UID B913010357E58F4E9D7772194F18D220E1BB 1 FAMS @F6@ 1 FAMC @F5@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:08:25 0 @I14@ INDI 1 NAME Bronisław /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Bronisław 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1924 2 PLAC Czaniec 1 _UID FEC49F485F404B4C8202AA0E4CE743C25311 1 FAMC @F6@ 1 CHAN 2 DATE 5 Apr 2005 3 TIME 18:24:16 0 @I15@ INDI 1 NAME Albin /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Albin 1 SEX M 1 _UID 591078C5DBD9784D91B9D7D961C24467E7A4 1 FAMC @F6@ 1 CHAN 2 DATE 5 Apr 2005 3 TIME 00:46:13 0 @I17@ INDI 1 NAME Feliks /Kaczorowski/ 2 SURN Kaczorowski 2 GIVN Feliks 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 Jun 1849 2 PLAC Michalów k. Szczebrzeszyna 1 DEAT 2 DATE 19 Aug 1908 2 PLAC Kraków 1 _UID CFA8C85A9DF4E844855C08670609337E668C 1 FAMS @F8@ 1 FAMC @F11@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:21:10 0 @I18@ INDI 1 NAME Maria Anna /Scholz/ 2 SURN Scholz 2 GIVN Maria Anna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 Feb 1853 1 DEAT 2 DATE 21 Apr 1897 2 PLAC Kraków 1 _UID 887EDB989ADF124B9A73CFFCDD4BF0609F08 1 FAMS @F8@ 1 FAMC @F12@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:20:07 0 @I19@ INDI 1 NAME Robert /Kaczorowski/ 2 SURN Kaczorowski 2 GIVN Robert 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 Apr 1887 1 DEAT 2 DATE 27 Dec 1962 1 _UID 755F372D2DF9A5489533AE93F9841ABBA654 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:15:42 0 @I20@ INDI 1 NAME Anna /Przeczek/ 2 SURN Przeczek 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 19 Sep 1881 2 PLAC Lipnik (obecnie dzielnica Bielska-Białej) 1 _UID E3E1E580840DCE4B93156237F2E1F2D6AF82 1 FAMS @F2@ 1 FAMC @F10@ 1 SOUR @S2@ 2 PAGE 217 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:22:08 0 @I21@ INDI 1 NAME Franciszka /Gałuszka/ 2 SURN Gałuszka 2 GIVN Franciszka 1 SEX F 1 _UID A46C306861B62349AC9E84889C1E2C68CFC5 1 FAMS @F3@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:06:39 0 @I22@ INDI 1 NAME Anna /Hudecka/ 2 SURN Hudecka 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1792 2 PLAC Bulowice 1 _UID 31F3E2178F5AD74785A226D9A5E287227A6C 1 FAMS @F4@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 16:48:43 0 @I23@ INDI 1 NAME Franciszka /Gasparo-Gałuszka/ 2 SURN Gasparo-Gałuszka 2 GIVN Franciszka 1 SEX F 1 _UID 086E85B59778A54BB01F42CF0ED44D08C600 1 FAMS @F5@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:03:19 0 @I24@ INDI 1 NAME Stanisław /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Stanisław 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 Apr 1830 2 PLAC Czaniec 1 _UID 0D1F99A51115B543901F1E389AE9C5370C89 1 FAMS @F9@ 1 FAMC @F4@ 1 NOTE Ta osoba jest cokolwiek niejednoznacza. Boniecki wskazuje, że jego żoną była Julianna Madeja 2 CONC , tymczasem część źródeł operających się o informacje zebrane przez Karola-Marcelego i Jana-R 2 CONC yszarda Szerlągów (np. Józef Szybka "Jan Paweł II. Rodowód) utrzymują, że była nią Weronika N 2 CONC alborczyk, a ich córką Marianna ożeniła się póżniej ze swoim kuzynem. 2 CONT Osobiście jestem przekonany, że było dwóch Stanisławów Wojtyłów. 2 CONT Jednym słowem póki co opieram się na Bonieckim i wszystkie dane niepewne (a za takie uznaję s 2 CONC poza Bonieckiego). Dlatego wszystkie inne informacje usuwam. 2 CONT 2 CONT Ale mam nadzieję na szybkie uzupełnienie tych danych jako, że to właśnie z tej linii wywodz 2 CONC i się większość żyjących Wojtyłów ( o których było ostatnio całkiem głośno w mediach). 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 01:35:56 0 @I25@ INDI 1 NAME Julianna /Madeja/ 2 SURN Madeja 2 GIVN Julianna 1 SEX F 1 _UID D7DBF86289A89040BB36DC1FA516950E5776 1 FAMS @F9@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 23:55:46 0 @I26@ INDI 1 NAME Franciszek /Przeczek/ 2 SURN Przeczek 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 _UID 8AB53452AB561842BE991CD9C05B86F9064F 1 FAMS @F10@ 1 OCCU piekarz 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:10:56 0 @I27@ INDI 1 NAME Maria /Hess/ 2 SURN Hess 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 _UID 6D3B43CF0C6A7F479A87599B2A57F21A984E 1 FAMS @F10@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:11:09 0 @I28@ INDI 1 NAME Mikołaj /Kaczorowski/ 2 SURN Kaczorowski 2 GIVN Mikołaj 1 SEX M 1 _UID F5F4B7073805F24CAAA74CEE74AD6F4E8B42 1 FAMS @F11@ 1 CHAN 2 DATE 6 Apr 2005 3 TIME 13:07:53 0 @I29@ INDI 1 NAME Urszula /Malinowska/ 2 SURN Malinowska 2 GIVN Urszula 1 SEX F 1 _UID AF877013C31AAF4AB933EA25FEB76153F336 1 FAMS @F11@ 1 CHAN 2 DATE 6 Apr 2005 3 TIME 13:08:32 0 @I30@ INDI 1 NAME Jan /Scholz/ 2 SURN Scholz 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 _UID 98C4895BA7C3C942930E1AA3364716711789 1 FAMS @F12@ 1 CHAN 2 DATE 6 Apr 2005 3 TIME 13:09:13 0 @I31@ INDI 1 NAME Zuzanna /Rybicka/ 2 SURN Rybicka 2 GIVN Zuzanna 1 SEX F 1 _UID 744C836C3E9F714D8EE3B813654C90FAC11C 1 FAMS @F12@ 1 CHAN 2 DATE 6 Apr 2005 3 TIME 13:09:21 0 @I32@ INDI 1 NAME Maria /Zalewska/ 2 SURN Zalewska 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 Feb 1861 1 DEAT 2 DATE 6 Oct 1917 2 PLAC Biała (obecnie część Bielska-Białej) 1 _UID 70C9E740FC29004991CA7F123E684E903E8B 1 FAMS @F13@ 1 FAMC @F14@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:28:42 0 @I33@ INDI 1 NAME Józef /Zalewski/ 2 SURN Zalewski 2 GIVN Józef 1 SEX M 1 _UID 95130D94F94024488A77A9CAA8DBB110A61F 1 FAMS @F14@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 10 Apr 2005 3 TIME 00:29:01 0 @I34@ INDI 1 NAME Franciszka /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Franciszka 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 Mar 1826 1 _UID 9CB0C2D7C0915444A26CD1417BB7ED83901B 1 FAMS @F15@ 1 FAMC @F4@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 16:50:08 0 @I35@ INDI 1 NAME Marianna /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 _UID 3A398143D138584580733633817ECFA7AEA8 1 FAMS @F16@ 1 FAMC @F4@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 22:32:13 0 @I36@ INDI 1 NAME /Dybał/ 2 SURN Dybał 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1881 1 _UID 3B8F97FC46DF774B935F04EDFE3DC29EC200 1 FAMS @F17@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 01:40:32 0 @I37@ INDI 1 NAME Walenty /Kowalczyk/ 2 SURN Kowalczyk 2 GIVN Walenty 1 SEX M 1 _UID 571874A2E3B3F342A711EB20BF923B17B69F 1 FAMS @F15@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 16:50:29 0 @I38@ INDI 1 NAME Mateusz /Cięzki/ 2 SURN Cięzki 2 GIVN Mateusz 1 SEX M 1 _UID 620CE49B0C6C9144800C0613CC5720789A31 1 FAMS @F16@ 1 SOUR @S5@ 2 PAGE 26 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 22:33:05 0 @I39@ INDI 1 NAME Leon /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Leon 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1881 1 _UID A7D9E101E89DD1498AF256948A3801C4EE48 1 FAMC @F2@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 01:52:22 0 @I40@ INDI 1 NAME Anna /Newald/ 2 SURN Newald 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 3 Feb 1885 1 _UID BBBE08A4A292AB46B4D3BC87A2EC1DDF9E6D 1 FAMS @F18@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 01:56:04 0 @I41@ INDI 1 NAME Kazimierz /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Kazimierz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1890 1 DEAT 2 DATE 1894 1 _UID FEB323AB339E6340A6E80A82561532FCA687 1 FAMC @F13@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 01:58:24 0 @I42@ INDI 1 NAME Kazimierz II /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Kazimierz II 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1894 1 DEAT 2 DATE 1895 1 _UID D58FA2E449ACA041BFA9B2AEF74088115860 1 FAMC @F13@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 01:58:53 0 @I43@ INDI 1 NAME Józef /Wojtyła/ 2 SURN Wojtyła 2 GIVN Józef 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1896 1 _UID BF37A63E579D0F4E9D0B464A7C64021C6111 1 FAMC @F13@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 01:59:10 0 @I44@ INDI 1 NAME Helena Augustyna /Kaczorowska/ 2 SURN Kaczorowska 2 GIVN Helena Augustyna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 Aug 1876 1 DEAT 2 DATE 10 Jul 1905 1 _UID 09E1DA6289E24746895C483B86852DB7755E 1 FAMS @F20@ 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:08:33 0 @I45@ INDI 1 NAME Olga Marianna /Kaczorowska/ 2 SURN Kaczorowska 2 GIVN Olga Marianna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 Jan 1879 1 DEAT 2 DATE 19 Dec 1902 1 _UID 967E9D532C8EF44FABDC77FB092F74FDA3AB 1 FAMS @F19@ 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:09:58 0 @I46@ INDI 1 NAME Józef /Kuczmierczyk/ 2 SURN Kuczmierczyk 2 GIVN Józef 1 SEX M 1 _UID B410A9C7C8B8F24B9A923B5AE195440D79B2 1 FAMS @F19@ 1 FAMS @F20@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:10:21 0 @I47@ INDI 1 NAME Maria Anna /Kaczorowska/ 2 SURN Kaczorowska 2 GIVN Maria Anna 2 _MARNM Maria Anna Wiadrowska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1880 1 DEAT 2 DATE 27 Nov 1959 2 PLAC Kraków 1 _UID 9E35676911C0164F8FA8A008477625A53F06 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:12:52 0 @I48@ INDI 1 NAME Feliks Rudolf /Kaczorowski/ 2 SURN Kaczorowski 2 GIVN Feliks Rudolf 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1881 1 _UID A6AEA7238FE0C3488E12818826B4E1E0DCE7 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:13:09 0 @I49@ INDI 1 NAME Wiktoria Stefania /Kaczorowska/ 2 SURN Kaczorowska 2 GIVN Wiktoria Stefania 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 Dec 1885 1 DEAT 2 DATE 22 Jan 1886 1 _UID FA2C1E473FA3DC40992202E3559F07C1E571 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:14:03 0 @I50@ INDI 1 NAME Rudolfina /Kaczorowska/ 2 SURN Kaczorowska 2 GIVN Rudolfina 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 Mar 1889 1 DEAT 2 DATE 30 Jun 1948 1 _UID D4E3F43FC708604D83C79CBBCC60BBCEBCA5 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:22:27 0 @I51@ INDI 1 NAME Anna Joanna /Kaczorowska/ 2 SURN Kaczorowska 2 GIVN Anna Joanna 2 _MARNM Anna Joanna Sanak 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 Apr 1891 1 DEAT 2 DATE 14 Dec 1962 1 _UID 52BE60381447A94DABD5004D11DBED69086A 1 FAMC @F8@ 1 CHAN 2 DATE 9 Apr 2005 3 TIME 02:23:10 0 @F1@ FAM 1 _UID 05DEBAD701FC7B4583EBB5B27CC20581CA82 1 HUSB @I2@ 1 WIFE @I3@ 1 CHIL @I4@ 1 CHIL @I5@ 1 CHIL @I1@ 1 MARR 2 DATE 10 Feb 1906 2 PLAC Wadowice 0 @F2@ FAM 1 _UID FCE648C8567DDB45A41E17CF022577123DB2 1 HUSB @I6@ 1 WIFE @I20@ 1 CHIL @I2@ 1 CHIL @I39@ 1 MARR 2 DATE 3 Sep 1878 2 PLAC Lipnik (obecnie dzielnica Bielska-Białej) 0 @F3@ FAM 1 _UID 9FCC4E6886418C4D8CB8DA224F0DE8FC410D 1 HUSB @I7@ 1 WIFE @I21@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I6@ 1 CHIL @I8@ 1 CHIL @I9@ 0 @F4@ FAM 1 _UID DBD01CC925A0C345B29D049FBB6DFEA11622 1 HUSB @I11@ 1 WIFE @I22@ 1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I34@ 1 CHIL @I35@ 1 CHIL @I24@ 1 MARR 2 DATE 26 Jul 1810 0 @F5@ FAM 1 _UID 3055EFDA9D0B2D4BBC93D0B09F73181C83AF 1 HUSB @I9@ 1 WIFE @I23@ 1 CHIL @I13@ 0 @F6@ FAM 1 _UID DE688BAFE884D641814838E46D5DD278FC51 1 HUSB @I13@ 1 CHIL @I14@ 1 CHIL @I15@ 0 @F8@ FAM 1 _UID 2ABAC1D8D0771F44906BA7C8AF2D137BFBA6 1 HUSB @I17@ 1 WIFE @I18@ 1 CHIL @I44@ 1 CHIL @I45@ 1 CHIL @I47@ 1 CHIL @I48@ 1 CHIL @I3@ 1 CHIL @I49@ 1 CHIL @I19@ 1 CHIL @I50@ 1 CHIL @I51@ 1 MARR 2 DATE 1875 2 PLAC Biała (obecnie część Bielska-Białej) 0 @F9@ FAM 1 _UID AC879661EA1BCD42B23F58731C099826DDB8 1 HUSB @I24@ 1 WIFE @I25@ 0 @F10@ FAM 1 _UID 8AE8C0842DF7154EBE637A8526BF64A2480E 1 HUSB @I26@ 1 WIFE @I27@ 1 CHIL @I20@ 0 @F11@ FAM 1 _UID 843E8A1E5BBC1B4B9ADEFB4D308DF3C41B53 1 HUSB @I28@ 1 WIFE @I29@ 1 CHIL @I17@ 0 @F12@ FAM 1 _UID 7F72765B9F5E9C46A45D9A8449F66764CAD0 1 HUSB @I30@ 1 WIFE @I31@ 1 CHIL @I18@ 0 @F13@ FAM 1 _UID 1A9183C90436364287723DBDA8AAE7390E88 1 HUSB @I6@ 1 WIFE @I32@ 1 CHIL @I41@ 1 CHIL @I12@ 1 CHIL @I42@ 1 CHIL @I43@ 1 MARR 2 DATE 16 Feb 1889 2 PLAC Biała (obecnie część Bielska-Białej) 0 @F14@ FAM 1 _UID D7BB3D536AE08E43ACF12C2920A9030E09CC 1 HUSB @I33@ 1 CHIL @I32@ 0 @F15@ FAM 1 _UID 1484527EC4635E4999AE4B422D79AA156FAA 1 HUSB @I37@ 1 WIFE @I34@ 0 @F16@ FAM 1 _UID 63042663017A954FB27F2C31349B35D4B54F 1 HUSB @I38@ 1 WIFE @I35@ 0 @F17@ FAM 1 _UID 2C7FFD118FDE054C9D128A303A1852E4684A 1 HUSB @I36@ 1 MARR 2 DATE 1880 0 @F18@ FAM 1 _UID 9FC970E9EE6C144DA07248E7828969F829B3 1 HUSB @I6@ 1 WIFE @I40@ 1 MARR 2 DATE 16 Oct 1882 2 PLAC Biała (obecnie część Bielska-Białej) 0 @F19@ FAM 1 _UID 5B69903AA5900144955EB1CD9C652140DB85 1 HUSB @I46@ 1 WIFE @I45@ 0 @F20@ FAM 1 _UID 375DCC723B7F7640B0AAA9B96DE521FB6C43 1 HUSB @I46@ 1 WIFE @I44@ 0 @S1@ SOUR 1 TITL Internet - porabka.pl 1 PUBL http://www.porabka.pl/index.php?str=2&id_strony=23 1 TEXT Niezwykle ważnym szczegółem jest fakt, że z Czańca wywodzi się rodzina Wojtyłów - przodków pa 2 CONC pieża Jana Pawła II, Dziadek papieża - Maciej - urodził się w Czańcu w 1852 r., w nieistnieją 2 CONC cym już domku w osiedlu "Za rzeką". Ponieważ nie mógł znaleźć pracy w zawodzie krawieckim, pr 2 CONC zeniósł się do Lipnika. Tam urodził się ojciec papieża - Karol Wojtyła, tam też został pochow 2 CONC any jego dziadek. W Czańcu pozostali trzej bracia dziadka papieża: Jan, Paweł i Józef. Rodzin 2 CONC a Wojtyłów była w Czańcu szanowana i obdarzana różnymi funkcjami wiejskimi. Karol Wojtyła, ja 2 CONC ko biskup krakowski, brał kilkakrotnie udział w uroczystościach rodzinnych w Czańcu, gdzie ży 2 CONC li potomkowie braci jego dziadka. Na pamiątkę bliskich związków papieża z Czańcem została wmu 2 CONC rowana w kościele tablica pamiątkowa. 0 @S2@ SOUR 1 TITL Cmentarz rzymsko-katolicki w Białej 1 AUTH Jerzy Polak 1 PUBL Wyd. Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1999 1 NOTE Seria wydawnicza: Biblioteka Bielska-Białej, pozycja nr 13 0 @S3@ SOUR 1 TITL Internet - czaniec.pl 1 PUBL http://www.czaniec.pl/papiez.htm 1 TEXT Ród Wojtyłów, z którego wywodzi się Karol z Wadowic sięga swoimi korzeniami genealogicznymi k 2 CONC ońca XVIII wieku. Od Macieja Wojtyły urodzonego w 1765 roku we wsi Czaniec nad Sołą koło Kę 2 CONC t bierze swój początek linia rodzinna, w której przyszedł na świat w Wadowicach, dnia 18 maj 2 CONC a 1920 roku Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. 0 @S4@ SOUR 1 TITL Internet - dompielegnacyjny.wadowice.pl 1 PUBL http://www.dompielegnacyjny.wadowice.pl/o_patronie.html 1 TEXT Doktor Edmund Wojtyła, brat Ojca Świętego Jana Pawła II, urodził się w 1906 roku w Krakowie 2 CONC . Wraz z rodzicami i młodszym o 14 lat bratem Karolem, mieszkał w Wadowicach przy ulicy Kości 2 CONC elnej 7. Z wynikiem celującym ukończył wadowickie Gimnazjum. W ciężkich warunkach materialnyc 2 CONC h studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zdając z wyróżnieniem wszystk 2 CONC ie egzaminy. 2 CONT W maju 1930 roku jako jeden z pierwszych promował się na doktora medycyny, po czym po paromie 2 CONC sięcznej praktyce w Klinice Dziecięcej w Krakowie trafił 1 IV 1931 roku do Szpitala w Bielsk 2 CONC u jako sekundariusz. Znakomite wykształcenie pogłębiał przez dalsze studia, zawsze starał si 2 CONC ę nieść chorym pomoc nie tylko głęboką wiedzą i umiejętnościami, ale także okazywał współczuj 2 CONC ące serce, co było cenione i uznawane przez wszystkich. 2 CONT W listopadzie 1932 roku doktor Edmund Wojtyła zaraził się śmiertelnie septyczną płonicą ratuj 2 CONC ąc chorą pacjentkę. Zmarł po ciężkiej, trwającej 4 dni chorobie 4 grudnia 1932 roku. Żył 26 l 2 CONC at. Pogrzeb doktora Edmunda Wojtyły zgromadził wielu ludzi na cmentarzu w Bielsku, gdzie poch 2 CONC owano młodego lekarza. 2 CONT Napis na jego płycie nagrobnej brzmi : 2 CONT ''SWE MŁODE ŻYCIE ODDAŁ W OFIERZE CIERPIĄCEJ LUDZKOŚCI'' 0 @S5@ SOUR 1 TITL Kalendarium życia Karola Wojtyły 1 AUTH ks. Adam Boniecki MIC (oprac) 1 PUBL wydanie 2 popr. i uzup. Wydawnictwo Znak, Kraków 2000 0 @S6@ SOUR 1 TITL Internet - gazeta.pl (Bronisław Wojtyła) 1 PUBL http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,48860,1729552.html 0 TRLR