Tablica ogłoszeńDodając wpis podaj nazwisko (lub nazwiska) i miejsce (miejsca), które Cię interesują.
Ilość wpisów w bazie: 11439 (7090 użytkowników)   pokazywanych na stronie: 10

   szukanie dokładne   bez opisów   tylko własne wpisy   
Dodaj nowy wpis (musisz być zalogowany)

Wpisał sięTreść wpisu:
 rudnickim Data: 28.08.2019

Nazwisko(a): Rudnicki - Bogucka
Miejsce(a): stare powiaty Sieradz, Szadek, Łęczyca, Brzeziny, Piotrków,

Marek Stanislaw Rudnicki. Piotrze wrzucam to co mam, Rudnicki - Bogucka.Mam 2 a może 3 Zofie Boguckie zamęzne z Rudnickimi w tych latach.

1704. Sieradzkie grodzkie libr.inskr. ? sygn.200. mikr.8095, k.152v.

23.08.1704 r. W sobotę w wigilię św.Bartlomieja Apostoła. GG.Anna Bogucka olim.G.Stanisława Witkowskiego małż. wd. i olim. G.Dorta Bogucka 2ov. olim. G.Andrzeja Suchorskiego małż. bezpotomna, s.rodz. i Zofia G.Floriana Rudnickiego, Marianna G.Stefana Skrzyneckiego małż. zm.bezpotomnie, (skr. w oryginale) w asystencji Walentego i Petronela panna Boguckie olim.G.Stanislawa Boguckiego i olim.G.Anny Bąkowskiej ur.c. (dzieci) w. wymienionej G.Boguckiej seu Suchorskiej ciotki rodz. sukcesorzy prawowici i w asystencji GG.Daniela z Kraszkowic Łaszewskiego maj.wsi Pudłów dziedzica i Władysława Jaraczewskiego siostrzeńca najbliższego z linii ojcowskiej, rozpatrzenie sprawy, SRR. Ponieważ razem GG.Marianna G.Stanislawa Skrzyneckiego małż. i Anna, Martianna, Agnieszka panny Boguckie siostry wnuczki i ss.rodzone tejże Doroty Suchorskiej seu Boguckiej jednej z następców i sukcesorów vadium niżej podpisanych G.Kazimierzem z Dobruchowa Wolskim z sumy 3000 fl.pol. srebrnymi talarami olim. Dorta Bogucka olim. G.Andrzeja Suchorskiego małż. aktem w czwartek po św.Annie Matce NMP.1698 r. z sukcesji sumy rozpatrywanej G.Danielowi z Kraszkowic Łaszewskiemu na majątku przez Wolskiego kwitowaną i uwolnioną i przez Daniela z Kraszkowic Łaszewskiego na majątek suma przelana i GG.Anna Bogucka seu Bąkowska z Zofią G.Floriana Rudnickiego małż. i Petronelą panną Boguckimi ss.rodz. rewidowana i przeliczona. Ponieważ sukcesor i subemitent na maj. G.Kazimierz de Doruchowski sukcesor akże G.Marianny i G.Stefana Skrzyneckiego małż. i z Anną, Marianną, i Agnieszką pannami Boguckimi ss.rodz. kwitujacy aktem tegoż Wolskiego ?

podp: Anna Witkowska, Zofia Rudnicka, Petronela Bogucka, Władyslaw Jaraczewski, Danielz Kraszkowic Łaszewski jako przyjaciel.

< Florian Władysław Rudnicki s. Szymona Rudnickiego i Anny Sarnowskiej, wn. Wojciecha Rudnickiego i Anny Chwalibogowskiej.>

1704. Sieradzkie grodzkie libr.inskr. ? sygn.200. mikr.8095, k.153.

23.08.1704 r. W sobotę w wigilię św.Bartlomieja Apostoła. G.Daniel z Kraszkowic Łaszewski maj.wsi Popów dziedz. SRR. Ponieważ G.Zofia G.Floriana Rudnickiego małż. Marianna G.Stefana Skrzyneckiego małż. Anna, Martianna, Petronela, Agnieszka panny Boguckie olim.G.Stanisława Boguckiego i olim.G.Anny Bąkowskiej ur.córkom ss.rodz. tejże olim. Doroty Boguckiej olim.G.Andrzeja Suchorskiego małż. ta sama Suchorska z br.rodz. spadkobierczyni i sukcesorka z tej linii, zatem spadkobiercy sumy 3000 fl.pol. srebrnymi talarami cesarskimi licząc talar 6 tymfów(złotych) flor.6 gr.20 łącznie w rekach G.Kazimierza z Doruchowa Wolskiego, G.Łaszewskiemu promisja, zatem odroczenie z prowizją fl.100 przez flor.10 (10%) razem z sukcesorem G.Kazimierzemz Dobruchowa Wolskim. Ponieważ uwolnieni z sumy, zapis 3000 fl.pol.zapisany na majatku Łaszewskiego. Podp: Daniel z Kraszkowic Łaszewski.

< Florian Władysław Rudnicki s. Szymona Rudnickiego i Anny Sarnowskiej, wn. Wojciecha Rudnickiego i Anny Chwalibogowskiej.>
1710. Łęczyckie grodzkie inskr ? sygn.318 kart.134 mikrof 8506

Doraźne wydzierżawienie, pokazanie i oblata majątku wsi Wykna i Gutkowa przez Andrzeja Lubiatowskiego miecznika.

Doraźne wydzierżawienie, pokazanie i oblata, kontrakt zastawny majątku wsi Rudnik przez Andrzeja Lubiatowskiego.

G.Antoni Rudnicki olim G.Wojciecha Rudnickiego i Barbary Maiowny żyjącej matki, szlachetnie urodzony syn chroniony i G.Zofia Bogucka współdziedziczka, zatem następczyni (sukcesorka) sumę 1000 florenów polskich parzącego niezmniejszonego długu na korzyść starożytnego szlachectwa zaraz po Świętym Jakubie Baptyście, rozsądnie tymczasem z majątku złączonego dotąd, zapisem zaopatrzonego, poręka spłaty. Podp. Antoni Rudnicki1722. Sieradzkie grodzkie prot.inskr. ? sygn.205 mikr.8100 k.292v.

Wponiedziałek na św. Bernarda 20.08.1722 r. GG.Zofia olim.G.Floriana Rudnickiego małż.wdowa, Marianna panna, i G.Wojciech Łempicki, tenże G.Wojciech Łempicki i G.Anna Bogucka panna, aktem sądu wieluńskiego zapis z ksiąg plenipotencji, obrachunek co do sum sióstr rodzonych Boguckich olim.G Stanisława Boguckiego i G.Anny Bąkowskiej urodz. cc. Recogn.G.Rudnicka i Marcjanna panna suma got. 1200 flor.pol.koronnych, tenże G.Łempicki sumę 600 flor.pol. G.Anna Bogucka panna młodsza 600 flor.pol. z sumy orginału 3000 flor.pol.pierwszą zatem całkowitej, przez olim.G.Daniela Łaszewskiego na majątku wsi Popów dziedzica przydanej siostrom, aktem w sobotę na Wigilię św.Bartłomieja Apostoła 24.08.1749? r.dług w imperiałach, talarach srebrnych, licząc na flor.6 i gr.20 razem z prowizją zapisane dekretem sądu sier. W poniedziałek przed św.Janem Baptystą roku bierzącego i rew.z I strony i sukcesorzy olim.G.Daniela Łszewskiego z II strony. Oblata sum i prowizji zapisanych na majątku wsi Popów, rewid. Oryginalnych subskryptów, sumy sum przez G.Jadwigę Niemojewską olim.G.Marcina Łaszewskiego małż wdowę. Przez G.Rudnicką też sumy rewidowane zatem G.Wojciech Łępicki następca i dziedzic, sum przelanie.

Podp: Zofia Rudnicka ręką trzymaną, Wojciech Łępicki, Marianna Bogucka ręk.trzym.

Dalej-k.283.- Wojciech Łepicki majątku Poprężniki dziedz. Rew.ponieważ G.Marianna i Anna siostry rodz.Boguckie olim.G.Stanisława Boguckiego i Olim.G.Anny Bąkowskiej urodz. cc. panny i zarazem sukcesorki sumę 1200 flor.pol.licząc przez 60 flor na talar, imperiał flor 6 groszy 20 pol. Boguckie panny z majątku wsi Popów G.Jadwigi Niemojewskiej Łaszewskiej sumę długu na św.Jana Baptystę bierz. roku do zapłaty, na majątku suma zapisana 1200 flor.pol.zatem posesji trzymanie, dług zapisany w ks. Prowizja z 100 flor.10 płacone na św.Jana Baptystę, po obliczeniu kwitowanie i opuszczenie majątku sukcesorom G.Jadwigi Łaszewskiej.

< Florian Rudnicki s. Szymona Rudn. z ol. Jadwigi Sarnowskiej.>
< Popów maj. Graniczące z Rudnikami nad Jeziorskiem.>1722. Sieradzkie grodzkie prot.inskr. ? sygn.205 mikr.8100 k.294?

Przed sądem sier. Sprawa o majątek wsi Kłodna w woj. Sier.pow. Szadkowskim. Dział majątku 1/10 części graniczącej budynki, ziemie, itd., G.Zofia Bogucka? olim.G.Alexandra Rudnickiego? małż.wdowa sukcesorka na sumę 1000 flor.pol.kontraktem po robrowaniu z N.Kłodzińskimi małż. zestarzałymi (maj.obciążony) Kłodzińscy kwitują. Po Trzech Królach odnowa kontraktu, na św.Jana Baptystę zastaw majątkiem, do ksiąg zapisanym, (intromisja) wprowadzenie do majątku. Podp: Kazimierz Kłodziński, Zofia Kłodzińska,

Dalej- k.?.- Kazimierz Kłodziński i Zofia Bratkowska małż. majątku Kłodna dziedzice ?cd.sprawy

< Zofia Bogucka ż Floriana Rudnickiego (Alexandra Rudnickiego ???), Florian Rudnicki s. Szymona Rudn. z ol. Jadwigi Sarnowskiej.>
< Kłodno 4km pod Kikami, graniczący majatek, pod nim Bronów graniczący także Rudnickich.>
1723. Trybunał Piotrk. Teki Dworzaczka 557(Nr.42)1723
Zofia z Boguckich wd. po Ant. Rudnickim matka, Walenty, Katarzyna, Marjanna, Elżbieta, Magdalena, Ewa, Anna, Rudniccy dzieci, Drzązgowa (Drzazgowej Woli) i in. dziedzice i posesorzy pozwani przez Marcina Krzysztoporskiego pos. wsi Kaleń (f. 43)

< Antoni Rudnicki Lis s. Wojciecha Rudnickiego i Barbary Sielnickiej ojc.Walentego (dz.Tytusa Rudn. z Kossowskiej ) i Karola Rudn. >
I testament; 1737. Sieradzkie grodzkie prot.inskr. ? sygn.210 mikr.8114 k.442.

We wtorek po V Niedzieli Wielkanocnej 1737.r. Przypisane przed sądem sieradzkim.
Aktem sadu łeczyckiegow srodę po III Niedzieli po Wielkiej Nocy 1737 r.
G.Marcin Rudnicki olim.G. Floriana Rudnickiego i olim.G.Zofii Boguckiej ur.s. z I, i Barbara z Rudnickich olim.G.Floriana Rudnickiego i G.Zofii Boguckiej ur.c. olim.G.Ignacego Dombrowskiego małz.wdowa z II strony, razem brat i siostra.
Działo się na gruncie majątku Bronów dn.13.05.1737.r. Nierozdzielny dział substancji po śmierci JMP.z Boguckich matki pozostały w nizej opisany sposób między rodzeństwem podzielony. JMP.Barbarze Rudnickiej ze wspólnym konsensem należeć będzie suma oryginalna 880 zł.pol. która wg dekretu trybunalskiego po św.Marcinie 1729 r. w Piotrkowie ferrowanego z JMP.Zofii z Boguckich matki JMciów spadku po Annie, tak,że dział JMP.z Rudnickich Dambrowskiej z sumy 880 zł oryginalnej od św.pamięciJMP.Anny Boguckiej przez sukcesje przypadającej, JMP. Marcjan Rudnicki powinien ustapic JMP.Barbarze z Rudnickich 220zł.pol.na maj. Bronów z .............................


1737. Sieradzkie grodzkie prot.inskr. ? sygn.210 mikr.8114 k.344v..

We wtorek po św.Marii Magdalenie1737r. G.Barbara Rudnicka olim.G.Floriana Rudnickiego i olim.G.Zofii Boguckiej małż. ur.c. olim.G.Ignacego Dąbrowskiego małż.wdowa trzymajaca udziałem na maj. wsi Saków w woj.sier.pow. Szadkowskim mieszkajaca dziedziczka rew. Ponieważ z majatku wspólnego sumy gotowki spadku współsukcesor G.Alexander Gorecki olim.G.Hiacynta Goreckiego i olim.G.Marianny Suchorskiej małż.ur.syn, zatem małżonek, sukcesor sumę 2000 flor.pol. dług po św.Janie Baptisto na 1738 najblizszym, na tenczas przerwanie, zwolnienie z sumy 2000 flor.pol. dopisanie, poddanie, i zastaw współsukcesorowi. Podp: Barbara z Rudnickich Dąbrowska ręk.trzym.

< Florian Władyslaw Rudnicki s. Szymona Rudnickiego i Anny Sarnowskiej.>
< Saków obok, graniczący z Kikami na Zach od Łęczycy.>Tego jej ojca też ci znajdę ale od roku nie bylem w archiwum. Córka kupiła dom i nie mam kiedy nawet poczytać. Posiedziałem troche w aktach najstarszych lata 1150 - 1400, i róznych kronikach kodeksach dyplom. itd dużo laciny , ale to nocami. siegnąłem bardzo daleko, teraz tylko to rozszerzyc i pisać. Pozdrowienia Marek. Wrzucę to na Genpol.
rudnickim Profilesemail
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentarze

Wyświetlanie Porządek

Rudnicki Bogucka
Przesłał: rudnickim Dnia: 2019-08-28 02:02:07

Dalej coś znalazłem.

Mam ten Akt, ale nie od poczatku chyba od ciebie, przetłumaczyłem jak umialem, nie pamietam czy wysyłałem. Moze na poczatku coś było w sprawie pochodzenia, poczatku nie mam. Co ciekawe drugi akt trzeci Rudnicki i Zofia Bogucka. Ale to chyba nastepne imię Floriana lub pomyłka pisarza.

1737. Łęczyckie grodzkie inskr – sygn. mikr. kart.82

G.Barbara z Rudnickich Dambrowska olim.G.Władyslawa Rudnickiego i olim.G.Zofii Boguckiej urodzona córka 1ov.olim.G.Dambrowskiego, 2ov. obecna G.Alexandra Goreckiego, prawowita małżonka, G.Antoniego Rudnickiego brata stryjecznego rodzonego współdziedziczka, SRR.Spisanie ugody, nadto sumę 800 flor.pol. potwierdzona, rewidowana przez MG.Wojciecha z Drozdowa Byszewskiego podczaszego łęczyckiego? Aktem sądu łęczyckiego Teria Sexta post Dominicano exandi Proxima roku bierzącego, sporządzona umowa rozdzielajaca graniczące, naruszane majątki , dotąd tamowana(odwlekana), rewidowana, jasno spisana, przez zmarłego ojca aprobowana(potwierdzona) zatem ratyfikowana.

Podp: Barbara Gorecka reką trzymaną Antoni Rudnicki

< Antoni Rudnicki s. Rafała Rudnickiego. Tym aktem potwierdzenie Rafała i Antoniego Rudnickich.>

< Barbara Rudnicka c. Floriana Władysława Rudnickiego wn. Szymona Rudnickiego i Anny Sarnowskiej.>

1738. Łęczyckie grodzkie libr. inskr. – sygn.?, mikr.? kart.177/205.

Z mayla, brak początku. …Józef Łodzia Poniński piotrkowski starosta ..G.Zofia Bogucka 1ov. Antoniego Rudnickiego 2ov. po olim Klemensie Poradowskim małż wd. matka Walentego, Katarzyny G.Franciszka Pągowskiego, Marianny G.Piaskowskiego, Elżbiety G.Kosobuckiego, i Ewa pannie nizamęznej, Rudnickim s.i cc., br i ss rodz. majatku wsi Wola Drzazgowa dziedzicom, Karolowi Rudnickiemu maj. Modrzewek dziedz. przed sądem starościańskim w grodzie piotrkowskim G. Michał Ojrzanowski olim. G.Marcina Ojrzanowskiego br. stryjeczny sukc. naturalny, wieś Kamień puszczoną do wspólnego finansowania (powinności, sum) w stopniu równym za sumę 500 flor.pol. do spłaty umową w poniedziałek po św. Podwyższenia Krzyża św. 13.09.1738 r. Dnia dzisiejszego przelanie sumy na Drzazgową Wolę.


Bogucka Rudnicki
Przesłał: rudnickim Dnia: 2019-08-28 02:57:55

Mam jeszcze info o Boguckich ale to lata 1500, ale tylko w sprawach i koligacjach z Rudnickimi. pozdro.


Tylko zalogowani użytkownicy mają prawo do dodawania komentarzy. zarejestruj się/zaloguj
Wróć