Tablica ogłoszeńDodając wpis podaj nazwisko (lub nazwiska) i miejsce (miejsca), które Cię interesują.
Ilość wpisów w bazie: 11399 (7066 użytkowników)   pokazywanych na stronie: 10

   szukanie dokładne   bez opisów   tylko własne wpisy   
Dodaj nowy wpis (musisz być zalogowany)

">
Wpisał sięTreść wpisu:
 rudnickim Data: 09.03.2018

\\1", $search_names); } if ($search_places != "") { $search_places = eregi_replace("($search_term)", "\\1", $search_places); } } echo _TABLFOUNDNAMES . " $search_names
"; echo _TABLFOUNDPLACES . " $search_places

"; if ($search_term != "" && $message != "") $message = eregi_replace("($search_term)", "\\1", $message); echo "$message"; ?>
rudnickim Profilesemail
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentarze

Wyświetlanie Porządek

Rudnicki Chorkowski
Przesłał: rudnickim Dnia: 2018-03-09 11:01:03

Panie Jacku, Chorkowscy to z pewnoscią ród h. Rola, nie spotkalem się z innymi. Mozna szukac w oboczności nazwisk, ale chyba nie Charchowscy. Spotykalem Chorkowskich. Charkowskich, Horkowskich w starych aktach grodzkich sieradzkich i łęczyckich, Co do Wargawy to chyba pan bedzie wiecej wiedzial niz ja. Natomiast podam to co mam ale dotyczace Lis Rudnickich.


Rudnicki Chorkowski
Przesłał: jackowski11 Dnia: 2018-03-10 14:47:15

Witam,

Panie Marku, dziękuje za założenie tematu. Ich "pisanie" się zwłaszcza w metrykach pozostawia dużo do życzenia. Tak jak Pan wymienił, są Chorkowscy, Cherkowscy, Chorchowscy i Herkowscy.

Mnie interesują wszyscy :)

Proszę napisać co Pan ma, i w powiązaniu z Rudnickimi i nie tylko. Sądze że większość to Rolicze, jednak wg, herbarzy istniała jakaś linia na Charkowie h. Bończa?

Może ci z Chabierowa, Ralewic nie byli Roliczami?

Jeśli w Pana materiałach źródłowych przy Chorkowskich wynotował Pan przy którymś zapisie powołanie się na herb, prosze to zaakcentować

Dziękuje


Chorkowski Rudnicka
Przesłał: rudnickim Dnia: 2018-03-11 00:32:27
Marek Stanisław Lis z Rudnik Rudnicki - Tak jak napisałem, mam tylko Chorkowskich w koligacjach z Rudnickimi h. Lis................................................................................................................... 1604. Łęczyckie grodzkie libr. inskr. – sygn.108, mikr.7663. kart. ? 18.06.1604 r. W piątek po Bożym Ciele 1604 r. Kepalski i Chorkowski kwitowani. Przed sądem łeczyckim N. Maciej Zieleniewski olim. Jana s. N. Wojciecha Kępalskiego i Wojciecha Chorkowskiego z sumy 200 flor. pol. z sumy większej 300 flor. pol. spłaconej kwituje i uwalnia suma do spłacenia pozost. 100 flor. pol. robrowana. < Wojciech Kępalski s. Ambrożego i Małgorzaty z Rudnik Rudnickiej c. Sebastiana Rudnickiego i Małgorzaty Paprockiej wn. Felixa Stefana Rudnickiego i Barbary z Wodzierad.> ....................................................................................................................... Kepalscy pochadzili z Kepadeł, teraz tej wsi już nie ma, zainteresowanym podpowiem gdzie ona była....................................................................................................................................................................... 1664. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.171 kart.114 mikrof.8069 Oblata długów ze strony Chorkowskiego. Przed sądem sieradzkim stający N.Jakub Krzemieniewski w imieniu G.Andrzeja Chorkowskiego, oblata z akt i skryptów dłużnych temuż Chorkowskiemu przez G.Zofię Rudnicką olim.Marcina Rudnickiego córkę G.olim.Hieronima z Bużenina Bużeńskiego małżonkę, współdziedziczkę, wdowę, aktów sądu ostrzeszowskiego przez (w obecnosci) G.Mikolaja Walknowskiego sędziego surogata sądu ostrzeszowskiego ze skryptow dlużnych procesu przed sądem ostrzeszowskim Feria Qarta post Dnioam Condictus Paschae proxe AD.1663 G.Zofia Rudnicka G.olim.Marcina Rudnickiego córka G.vero olim.Hieronima Bużeńskiego małżonka wdowa, dwukrotnie robrowana, rewidowana sprawa, trzymającego i mieszkającego posesora i dziedzica G.Adama Chorkowskiego sukcesora, sumę 2500 flor.pol.got. Crastima Festi Natali Sancti Joanis Baptista proxe Venture arca ACastren sadem sieradzkim 2500 flor.pol.got.dług.100 flor.pol.przez 8 flor.pol.subvadium z poręki, z sumy orginału, prowizja. < Zofia z Rudnickich Bużeńska ż Hieronima Bużeńskiego c. Marcina Rudnickiego i Katarzyny Tworzyjańskiej > ..................................................................................................................... 1664. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.171 kart.153/77? mikrof.8069 Oblata recognito Seu Concordia pro parte Rudnicka. Oblata rewizji ugody (ugodzonej) przez Rudnicką. Przed sądem sieradzkim G.Chorkowski w imieniu G.Marianny Ulanowskiej olim. G.Marcina Rudnickiego, rewizja akt ugody ze strony G.Marianny Rudnickiej (Ułanowskiej) w asystencji współdziedziczki córki. Postanowienie względem prowizyi od pieniędzy do Mości Pani Maryannie Ułanowski niegdy Urodzonego Jego Mości Pana Marcina Rudnickiego protokuły mienione dnia dzisieyszego przez Jego Mosci Panią Barbarę z Pogorzeli Zaleską Podczaszynę Poznańską i w Księgach Grodzkich zapisanąy względem którey prowizy Jey Mości Pani Podczaszyna puszcza Jey Mości Pani Rudnickiej we wsi Pudłówku mieszkanie, role, inwentarze ze wszystkiem bydłem, zagrodnika jednego żeby ze wsi zbiegów, robocizna zwyczajna z powinnością … dalej wyliczenia np: dodaje krowy, zagony lnu, dwa jęczmienia, tatarki, itd. < Pudłówek 10km. na pn.-wsch nad Rudnikami > <andrzej chorkowski="chorkowski" zofii="zofii" rudnickiej="rudnickiej"> .................................................................................................................. To moze dziwnie napisane ale to z oryginału. .................................................................................................................. 1664. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.171 kart.213v mikrof.8069 Chorkowskim małżeństwu przelanie sum. Przed sądem sieradzkim stająca G.Marianna Ułanowska olim.G.Marcina Rudnickiego małżonka, wdowa razem z G.Elżbietą i Anną panną Rudnickimi córkami, i w ich imieniu oblata akt sadowych łęczyckich przez G.Andrzeja Kałowskiego sędziego sądu łęczyckiego. Hieronim Buzeński niegdyś urodzonego Spytka Bużeńskiego kasztelana konarskiego sieradzkiego syn, we wsi Ralewicach części swoich dziedzic. Zeznawam tym pisaniem moiem żem odebrał i odliczył z rąk Jej Mości Paney Maryanny Rudnicki nieliczyła, Urodzonego Pana Marcina Rudnickiego wdowy prowis na tey sumie Dwieście złotych pieniędzy polskich przez tegosi nieboszczyka Pana Marcina Rudnickiego Urodzonym pannom Katarzynie, Elżbiecie, Annie, którem swym na ochędóstwo białogłowskie darowanych do schowania y depozytu mego, które to dwieście złotych oblicuję tę zdoby moich wszystkich ruchomych i nieruchomych oddać y odłużyć parol tey że Jey Mości Paniey Marianny Rudnicki lub Paney Katarzyny, Elżbbiety, Anny Matki Rudnickich sióstr Cesi do rąk tey Urodzoney Paney Katarzyny Córki czy w ten czas gdy oto Upomiany będę poł Umierniem y zakładem taki drugi sumy Dwuchset złotych polskich Arendi tego będzie ta Matka albo córki.. Za te pieniądze do depozytu schowane tym pannom Katarzynie, Elżbiecie, Annie zaraz do trzymania młynu, zwory leśny albo Augalyna Ralewic dziedzicznie będących iego miarami, pozyskami bądź do zupełnego zapłacenia tych dwustu złotych Polskich Łąki Ralewic y piwa szynkowne tam iednego nago drugiego, Jak mi który pieczęć przykładam co działo się w Ralewicach w Piątek po Świętej Małgorzacie Roku pańskiego Tysięcznego Sześćsetnego Pięćdziesiątego Siódmego Hieronim Bużeński ręką moią. Za orginał ręczą G. Drogoński, Andreas, Kałowski Judex Castr. Palti. Lancien. Rew. G.Marianna Rudnicka w imieniu braci i córek, punkty i klauzule przez G.Stefana Chorkowskiego i G.Katarzynę Rudnicką małżeństwo i sukcesorów przez olim.ojca sumę cedowaną zatem darowaną … dalej – Chorkowscy umowę aprobują, sumę 200 flor pol.gotówką i trzymanie zastawów aż do spłaty pozostałych długów(oblicowań i odłożeń kapitału) < Hieronim Buzenski 1ov. 2ov.Andrzej Chorkowski mąż Zofii Rudnickiej c.Marcina Rudn.> .................................................................................................................. 1665. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.171 kart.307. mikrof.8069 Oblata inwentarza majątku wsi Rzeczyca Wielka i Mała oraz części Ralewic przez (ze strony)Rudnickiego Kanonika Uniejowskiego. Przed sądem sieradzkim stający N.Rafał Krzemieniowski w imieniu X.Administratora Czcigodnegi i Wielebnego Marcina Rudnickiego kanonika Uniejowskiego oblata inwentarza majątku wsi Rzeczyca Wielka i Mała oraz części Ralewic. Wymieniony skradziony inwentarz - zeznający chłopi Kasper Zagrodnik, Grzegorz Nowak ogrodnik, Jan Woźny, Wojciech Kozioł zagrodnicy, półrolnik Bożarek, Klimkowa wdowa, sprawa o zrujnowany majątek. < Marcin Rudnicki s. Marcina Rudnickiego i Marianny Ulanowskiej.> ..................................................................................................................</andrzej>

Rudnicki Chorkowski
Przesłał: rudnickim Dnia: 2018-03-11 00:48:07

1665. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.171 kart.276/5 mikrof.8069

Oblata rewizji przez Chorkowskiego. Przed sądem sieradzkim stający N.Felix Makowski w imieniu G.Andrzeja Chorkowskiego , kredyt pod zastaw, od Chorkowskiego przez Jana Buzeńskiego Archidiakona Gnieźnieńskiego.

Pożyczka od Andrzeja Chorkowskiego na potrzeby pogrzebowe JW.Hieronima Bużeńskiego razem z jego żoną J.Panią Zofią Bużeńską (z Rudnik Rudnicką) panią oprawnąi dożywotnią w Ralewicach którą sumę Panu Chorkowskiemu na Galewicach dziedzicznych zapisuje. Działo się w Galewicach AD.1663, Jan z Burzenina Buzeński Archidiakon Gnieźnieński RSW Siguli.

< Zofia z Rudnickich Bużeńska ż Hieronima Bużeńskiego c. Marcina Rudnickiego i Katarzyny Tworzyjańskiej >

..................................................................................................................

1665. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.171 kart.281/9 mikrof.8069

Oblata rewizji przez Chorkowskiego. Przed sądem sieradzkim stający N.Felix Makowski w imieniu G.Andrzeja Chorkowskiego (dalsza) oblata akt Pana Hieronima Bużeńskiego. Dochody z młyna i zagrodników.

< Zofia z Rudnickich Bużeńska ż Hieronima Bużeńskiego c. Marcina Rudnickiego i Katarzyny Tworzyjańskiej >

...................................................................................................................

1665. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.171 kart.428v mikrof.8069

Bużeńskiego sukcesorzy kwitują. Przed sądem sieradzkim stająca G.Zofia Szyszeczka(Szypecka) olim.G.Łukasza Szyseckiego i Marianny Kwiatkowskiej urodzona córka zatem olim.G.Jana Szyszeckiego brata bezpotomnego sukcesorka jedyna N.Wojciecha Nieradzkiego małżonka w asystencji męża , rew. sukcesorzy olim.G.Hieronima Bużeńskiego, zatem G.Zofia Rudnicka tego olim.G.Hieronima Bużeńskiego 1ov. żyjącego G.Andrzeja Chorkowskiego 2ov. obecna małż. i Archidiakon Gnieźnieński G.Piotr Bużeński tegoż zmarłego G.Bużeńskiego (Hieronima) brat rodzony z sumy 600 flor.pol.got.tegoż zmarłego ojca rewidowane niegdyś długi olim.G.Szyposkiego ojca rodzeni naturalni sukcesorzy płacą, Bużeńskiego sukc. kwitują

< Zofia z Rudnickich Bużeńska ż Hieronima Bużeńskiego c. Marcina Rudnickiego i Katarzyny Tworzyjańskiej >

....................................................................................................................

1667. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.172 kart.472 mikrof.8070

Zaleskiemu podsędkowi sieradzkiemu Transfusio cum Submisjo. Przed sądem sieradzkim stająca G.Katarzyna Rudnicka olim. G.Marcina Rudnickiego z G.Marianny Ułanowskiej urodzona córka, w asystencji G.Stefana Chorkowskiego, jego obecna małż. współdziedziczka, przeto małżeństwo, oraz X.Marcin Rudnicki kanonik uniejowski i G.Stanisław Rudnicki, rewizja, ponieważ G.Stanisław z Otoka Zaleski podsędek sieradzki sumy 1000 flor pol I i II 800 flor.pol prowizji, sumy robrowanej(na nowo ustalonej) procentów z G.olim.Anny z Otoka Zaleskiej synem, tymże G.Borzewickim, potwierdzającym olim.G.Brodnickimsadu wieluńskiego ..? Uwieńczenie spraw przed sądem wieluńskim i sieradzkim z 1664 r. Elżbiety i Andrzeja Borzewickich z Zaleskimi i Chorkowskimi 1800 flor i 1500 flor.pol jej części na Ralewicach.

..................................................................................................................

1667. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.172 kart.473 mikrof.8070

Chorkowski Debitum. Przed sądem sieradzkim stający G.Andrzej Chorkowski olim Wojciecha syn, rew. Sumę gotówki na części majątku wsi Ralewice woj. sieradzkiego pow. Szadkowskiego przez współdziedziczę G.Katarzynę Rudnicką olim.G.Marcina Rudnickiego i G.Marianny Ułanowskiej urodzoną córkę, rzeczywistą G.Stefana Chorkowskiego małż.sumę 1500 flor.pol. z sumy 1800 flor pol.przez dziedziczkę G.Stanisławowi z Otoka Zaleskiemu podsędkowi sieradzkiemu za pośrednictwem Andrzeja Chorkowskiego przeto majątku Ralewic … .Dłużni Zaleskiemu 300 flor.pol.got.

..................................................................................................................

1667. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.172 kart.474 mikrof.8070

Chorkowski współdziedzic zmniejszenie długu. Przed sądem sieradzkim stający G.Stefan Chorkowski olim. Wojciecha syn, rew. odsetki przeto dług G.Katarzyna Rudnicka współdziedziczka, małżonka sumę 300 flor.pol.z sumy oryginału 1800 flor.pol.przed sądem sieradzkim rewidowaną Stanisławowi z Otoka Zaleskiemu pods. Sieradzkiemu, na św. Jana Bapt. Bierzącego roku, zobowiązanie spłaty długu.

..................................................................................................................

1667. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.173 kart.8/103 mikrof.8071

Chorkowska Abdicat. Przed sądem sieradzkim stająca Zofia z Rudnik olim.G.Marcina Rudnickiego z G.Marianny Ulanowskiej urodzona córka 1ov.olimG.Hieronima Bużeńskiego 2ov.G.Andrzeja Chorkowskiego obecna małżonka, zatem małżeństwo, rew.Umowy, rozliczenia komplanacje z G.Stanisławem Zaleskim części. Zofia Rudnicka z majątków ojca i matki ustępuje i rezygnuje.

..................................................................................................................

1667. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.173 kart.8/103 mikrof.8071

Chorkowska także zwalnia i rezygnuje. Przed sądem sieradzkim stająca G.Katarzyna z Rudnik olim.G.Marcina Rudnickiego z G.Marianny Ulanowskiej urodzona córka G.Stefana Chorkowskiego małżonka, zatem małżeństwo, rewizja, szybka sprawa z G.Stanisławem Zaleskim pods. Sieradzkim w sprawach uregulowań majątkowych. Katarzyna Rudnicka z majątku ojca i matki ustępuje i rezygnuje.

..................................................................................................................

1667. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.173 kart.9/104v mikrof.8071

Krzemieniewska F(S)urra Casat.(wyrzeka się, poręcza) Przed sądem sieradzkim stająca G.Elżbieta z Rudnik G.Rafała Krzemieniowskiego współdziedziczka małżonka, zatem Wielebn. X.Marcina Rudnickiego kanonika uniejowskiego i G.Stanisława Rudnickiego braci rodzonych razem współdziedziczka, rew. ponieważ z całego zatem posagowego zadłużonego majątku, Rafała Krzemieniowskiego małżonka, części wsi Beleń i Zagórzyce ….

(tentum facit dogodna chwila sporządzić.)

< Beleń – 7 km pn-wsch od Sieradza, Zagórzyce pod Poddębicami obok Pudłów i inne Rudnickich >

..................................................................................................................

1667. Sieradzkie grodzkie inskr – sygn.173 kart.38/296 mikrof.8071

Chorkowskich Aduitalitas. (Dożywocie). Przed sądem sieradzkim stający G.Andrzej Chorkowski olim.Wojciecha syn z I i G.Zofia Rudnicka 1ov.olim.G.Hieronima Bużeńskiego, 2ov G.Andrzeja Chorkowskiego obecna prawowita małżonka z II strony, zatem małżeństwo, spisanie obustronnego kontraktu na dożywocie .. majątków, sum, złota rodzinnego…

..................................................................................................................


Rudnicki Chorkowski
Przesłał: rudnickim Dnia: 2018-03-11 01:02:23

Marek Stanisław Rudnicki. Nie wiem czy gdzieś już tego nie podawałem. To są fiszki z moich materiałów z akt grodzkich i ziemskich sieradzkich i łęczyckich na których z pewnością możesz się opierać, może trochę nieudolnie napisanych, moze kiedyś opublikuję calość, jadę dalej.

......................................................................................................................

1681.(1678-1681) Sieradzkie grodzkie libri inskr. – sygn.182 kart.243. mikr.8080

Krzemieniowski Chorkowskiemu ceduje zatem majątek rezygnuje. G.Elżbieta Rudnicka G.Rafała Krzemieniowskiego małżonka za pośrednictwem scholastyka, zatem Marcina kanonika uniejowskiego i Stanisława z Rudnik Rudnickiego siostra rodzona (stryjeczna rodzona?) rewizja G.Andrzej Chorkowski mieszkający, bedący w posiadaniu majątku Ralewice sumę 600 flor.pol.podwojoną, cedowaną przez G.olim.Hieronima Bużeńskiego olim.MG.Spytka Bużenskiego kasztelana sieradzkiego syna rodzonego, Elżbiecie Rudnickiej G.Marcina Rudnickiego z olim. G.Marianny Ułanowskiej urodzonej córki(posagową)wienną panieńską wzięrą kredyyem, Krzemieniewski na majątku ojca i matki Hieronimowi Bużeńskiemu rezygnowaną aktem w Szadku Teria Tertia post Dnicom Misericordia w Szadku 1655 r. szybko ściągnietą od G.Marcina Rudnickiego córki, rewidowaną na sumie posagowej na majątku Ralewice Chorkowskiemu rezygnuje, kwitują się z sum.

< Stanisłw i Marcin z Rudnik Rudniccy ss.Marcina i M.Ułanowskiej.>

..................................................................................................................

1681.(1678-1681) Sieradzkie grodzkie libri inskr. – sygn.182 kart.243. mikr.8080

Krzemieniewski Consorti Reformat. Przed sądem łęczyckim stający G.Rafał Krzemieniewski olim. G.Tomasza Krzemieniewskiego syn, rewizja, G.Elżbieta z Rudnik Rudnicka malżonka sumę 2000 flor.pol.na majątku ojca i matki przez Andrzeja Chorkowskiego dnia dzisiejszego aktem sumy ratyfikowane i na majątku Otok Mały, Wielgawieś, Młodawin Górny, w księgach zapisane, sumami majątki reformują i umacniają.

< Otok Mały 10km nad Szadkiem, Wielkawieś pod Szadkiem 3km, Młodawin Górny pod Zduńską Wolą 3km.>

..................................................................................................................

1682. Sieradzkie grodzkie inskr. – sygn.186 mikr.8082, k.250.

We wtorek po św.Piotrze Vinculis?(29.06.)1682 r. Chorkowski i Suchorski intercyza. Przed sądem sier. stający G.Andrzej Chorkkowski i Zofia Rudnicka małż. w asystencji br.rodz. G.Stanisława Rudnickiego z I i G.AndrzejSuchorski z II strony. Chorkowscy uwalniają kontraktem maj. Wsi Ralewice na sumę 7000 fl.pol. zatem Suchorskiego dług zapisują na tychże Ralewicach. Ustalanie punktów i klauzul do kontraktuz zastrzeżeniem nie komplanacji.

Dalej k.-252.

Chorkowski apud Suchorski Coasumit. Przd sadem sier. G.Andrzej Chorkowski maj Ralewice dziedz. i G.Zofia Rudnicka małż. całego maj. Sukcesorsy, tenże maj. Uwalniają .. suma 5000 fl.pol.zastawu aktem we czwartek na św.Jadwigęsląską rb.G.Andrzej Suchorski i Dorota Bogucka małż. na maj.Ralewice w woj. sier. pow.szadkowskim zapisana asekurata 2000 fl.pol. z I sumy 7000 fl.pol.przyżeczona, wyliczona na Ralewicach …. Ziemie, wody, lasy, itd., pożytki .. zastawy, spłaty, prowizje, itd. .. Suchorskim sukcesorom, trzymającym poses. Zastawnym intromisja (wprowadzenie) w obecności dwóch szlachty, G.Andrzejowi Suchorskiemu i Dorocie Boguckiej małż. submisja na określonych warunkach wobec G.Zofii Rudnickiej ciotki zapisami dłużnymi…

< Hieronim Buzenski 1ov. Andrzej Chorkowski 2ov. mąż Zofii Rudnickiej c.Marcina Rudn.>

....................................................................................................................

1682. Sieradzkie grodzkie inskr. – sygn.186 mikr.8082, k.447v.

21.11.1682 r. Aktem sadu sier. W sobotę w dzień Świeta Ofiarowania NMP. Na majątek wsi Ralewice intromisja (wprowadzenie). Komornik sadu sier. Jan Kazuba z Biskupic w obecności szlachty N.Stanislawa Suskiego a nieobecności trzymającego N.Wawrzyńca Jankowskiego, G.Andrzej Suliński aktem w poniedziałek po św. Jadwidze na maj. wsi Ralewice zapisami robrowanymi z G.Andrzejem Chorkowskim i G.Zofią Rudnicką małż. na sumę 2000 fl.pol. z sumy orginału 5000 fl.pol. aktem zastawnym G.Chorkowskiej (Rudnicka) małż. na maj. Ralewice wprowadzony. Podpisany własną reką.

< Zofia z Rudnik Rudnicka (1ov.Hieronim Bużeński 2ov.Andrzej Chorkowski) c.Marcina z Rudnik Rudnickiego i Katarzyny Tworzyjańskiej.>


Rudnicki Chorkowski
Przesłał: rudnickim Dnia: 2018-03-11 01:18:26

Tu podam jeszcze jeden akt dotyczacy Pudłowa i Wierzchów bo tam resztki miał mój pradziad Antoni Rudnicki borowy, leśniczy lasów wierzchowskich....

......................................................................................................................

1683. Sieradzkie grodzkie inskr. – sygn.186 mikr.8082, k.799.

29.09.1683 r.Aktem sądu sier. w czwartek w sw. Michała Archanioła. Na majątek wsi Pudłów intromisja. Woxny sądu sier Jakub Krogul z sieradza w obecności szlachty zatem N.Kazimierza Kocińskiego. Ponieważ N.Michał Borowski rezygnujący, nieobecny, zatem zapisami G.Stefan Chorkowski i G.Katarzyna Rudnicka małż. aktem w czwartek po św.Mateuszu Apost.i Ewangel. 1682 r.na majątek wsi Pudłowo Wielkie(Wieksze) aktem sądu łęczyckiego potwierdzonym przez G.Jana z Otoka Zaleskiego na większość Pudłowa za sumę 1500 flor.pol. wprowadzony.

< Katarzyna z Rudnik Rudnicka c. Marcina Rudnickiego i Marianny Ułanowskiej.>

..................................................................................................................

1685. Sieradzkie grodzkie inskr. – sygn.188 mikr.8084, k.107v.

20.07.1685 r. Aktem sądu sier. w sobotę, w św. Małgorzatę Pannę i Męczenniczkę. Chorkowski i Suchorski wzajemnie się kwitują z submisji. (z uzgodnionych warunków włącznie z poddaństwem) Stajacy do akt G.Andrzej Chorkowski w swoim i G.Zofii Rudnickiej małż. imieniu ratyfikują z I i Andrzej Suchorski z II strony na maj. sukcesor płaci. SRR. Wedlug kontraktu sieradzkiego zawartego we wtorek po św.Nawiedzenia NMP.(2.07.)1682 r. na sumę 7000 fl.pol. na maj.Ralewice wyliczonego zapisami przez G,Andzreja Chorkowskiego na ruchom. i nieruchomościach mieszkającemu i trzymającemu G.Andzrejowi Suchorskiemu sukcesorowi prowizji i zastawów, a przez G.Zofię Rudnicką małż. i tegoż ciotkę aprobowanych, kwitowany na całości sum 12700 …sukcesor na sumę 7000 fl.pol. na maj. sukcesora, przez Chorkowskiego aprobowaną i kwitowaną.

Dalej: k.- 109v.

G.Chorkowski kwituje. Stający do akt G.Andrzej Suchorski. Ponieważ G.Andrzejowi Chorkowskiemu z sumy 4000 fl.pol. z sumy oryginału 7000 fl.pol.drugimi zapisami dłużnymi przed sadem sier. 1681 r. i kontraktem sier. z 1682 r. rewidowanym, zatem G.Chorkowski przed sądem sier.sumę kwituje, kontrakt zastawny robrowany i zatwierdzony, zatem tenże dług na sumę skasowany i anulowany, na sumę 3000 fl.pol.na maj. Ralewice dziedzictwie wraz z G.Dorotą Bogucką potwierdzony.

< Zofia z Rudnik Rudnicka c.Marcina z Rudnik Rudnickiego i Katarzyny Tworzyjańskiej.>

..................................................................................................................

1686. Sieradzkie grodzkie inskr. – sygn.188 mikr.8084, k.8v.

Aktem sądu sier. we wtorek po IV Niedzieli Wielkanocnej 1686 r. Rudnickim Chorkowska zatwierdza zapisy. Stająca do akt G.Zofia Rudnicka G.Andrzeja Chorkowskiego małż. w obecności G.Stanisława Rudnickiego br.rodz. i G.Franciszka Potockiego tej ciotecznego br. SRR. Ponieważ submisja , ustalone warunki przez G.Andrzeja Suchorskiego aktem została kwitowana na sumę 7000 fl.pol. podp:Chorkowska

Zofia z Rudnik Rudnicka c.Marcina z Rudnik Rudnickiego i Katarzyny Tworzyjańskiej.>

..................................................................................................................

to część z tego opracowania.

..................................................................................................................

MR.Marek Stanisław Lis z Rudnik Rudnicki.

DOKUMENTY DO PRACY - tyt. „OD MAGNATA DO WŁOŚCIANINA” pokazujący genealogię Rodu Rudnickich począwszy od małopolskich, średniowiecznych Lisów, jeszcze znacznych w Królestwie senatorów hr. bechczyckich i coraz bardziej rozdrobnionych Rudnickich XVII-XVIII w. Na koniec traktujący o niejednokrotnie zubożałej, upadającej szlachcie zepchnietej przez carat do roli włościan.

< cz.3 – MR3. Ziemie sieradzkie i łęczyckie >

..................................................................................................................

W tej części jest 570 str. fiszek. Myślę ze jescze coś znajdę. To z ks. sier i łęczyckich. W drugiej cz.........< cz.2 - MR.2 Województwa wielkopolskie, kaliskie > .............też chyba coś znajdę. Przeanalizuj te akty czy coś ci się przyda. Podałem ich sporo może inni z tego skorzystają. Wrazie potrzeby pisz na mayla.

Pozdro Marek.


Przesłał: jackowski11 Dnia: 2018-03-13 09:05:54

Dziękuję Panie Marku za informacje.

Z tego wynika że Andrzej i Stefan Chorkowscy mieli za sobą siostry Zofię córkę Marcina Rudnickiego i 2v Katarzyny Tworzyjańskiej, oraz Katarzynę z 3v. Marianny Ułanowskiej.

Andrzej i Stefan byli synami Wojciecha, chociaż w jednym z pierwszych zapisów występuje Adam?

Wspomniany Andrzej Chorkowski jest protoplastą braci Chorkowskich Wojciecha i Stanisława. Wojciech powraca na ziemię łęczycką za sprawą ożenku z Domicellą Kraśnicką z Gledzianowa, Stanisław pozostaje na Ralewicach i Chabierowie, ale jego synowie Mateusz/Maciej i Aleksy i ich dzieci też przybywają/powracają w okolice Chorek.

I tylko na podstawie wywodu szlachectwa Ignacego Aleksego syna Michała właściciela Daszyny można domniemać że to Rolicze.

Oczywiście Jeśli wywód od dziada Stanisława został przeprowadzony prawidłowo. Występuje jeszcze w moich zapiskach niejaki Jan często piszącym się Roliczem Charkowskim, i tylko po dobrach których podaje się właścicielem mogę domyślać się że był on praprawnukiem Andrzeja i Zofii Rudnickiej.

To jedyny który jawnie przyznaje się do herbu Rola

Panie Marku, proszę o wiecej ......


rudnicki chorkowski
Przesłał: rudnickim Dnia: 2018-03-19 18:22:53

cześć, znalazłem takie akty , wpisz w intern. Barbara family ładnie przetłumaczyli te akty.............................................................................................................................................................................

Akta metrykalne Parafia Zadzim 1759. Ralewice

Dnia 29 lipca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Maksymiliana Rogoyskiego cześnika winnickiego z Elżbietą Chorkowską świadkowie Wielmożny Wojciech Chorkowski miecznik chełmiński, Urodzony Soczewiński regent Ziemi Łęczyckiej, Górski, Maciej Chorkowski i wielu innych świadków...................................................................................................................................................................

Akta metrykalne Parafia Zadzim 1761. Ralewice

Dnia 24 lutego Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Chorkowskii miecznik chełmiński opatrzony wszystkimi sakramentami zakończył życie. Pochowany zaś w grobowcu przy ołtarzu NMP dnia 28 lutego 1761 roku.


rudnicki chorkowski
Przesłał: jackowski11 Dnia: 2018-03-19 20:00:55

Dzień dobry,

tak znam tą stronę, ale chyba pojawiło się coś nowego. Tego ostatniego aktu nie widziałem

Dzięki!


rudnicki chorkowski
Przesłał: jackowski11 Dnia: 2018-03-19 21:30:18

I juz wiem dlaczego nie odnotowałem aktu zgonu Wojciecha. Zapisano - Chełkowski. A tekiego filtru nie stosowałem. Na genealogach jest ten akt - ale bez szczegółów


Tylko zalogowani użytkownicy mają prawo do dodawania komentarzy. zarejestruj się/zaloguj
Wróć